Forum


Powrót zakres wstępnego oświadczenia

J.

Jacek .....

0

Proste postępowanie (poniżej progów), w którym nie stawiam warunków udziału w postępowaniu.
Korzystam z wzorcowych oświadczeń wstępnych udostępnionych przez UZP.
Czy w takim przypadku żądam od wykonawcy złożenia jedynie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia?
Proste postępowanie (poniżej progów), w którym nie stawiam warunków udziału w postępowaniu. Korzystam z wzorcowych oświadczeń wstępnych udostępnionych przez UZP. Czy w takim przypadku żądam od wykonawcy złożenia jedynie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia?
1
2016-09-23 07:52 0

AB

Anna Bajorek

0

Tak, tylko należy pamiętać w jakim zakresie ma być złożone to oświadczenie tzn. czego oczekiwaliśmy w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ (czy mają być to jedynie przesłanki obligatoryjne - art. 24 ust. 1, czy również fakultatywne tj. art. 24 ust. 5).
Tak, tylko należy pamiętać w jakim zakresie ma być złożone to oświadczenie tzn. czego oczekiwaliśmy w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ (czy mają być to jedynie przesłanki obligatoryjne - art. 24 ust. 1, czy również fakultatywne tj. art. 24 ust. 5).
0
2016-09-23 08:01 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy