Forum


Powrót Cena oferty w formularzu ofertowym niezgodna z ceną w formularzu cenowym

E.

Emilia .....

1

Otrzymałam ofertę, w której cena ogółem brutto dla danej części zamówienia w Formularzu oferty (18.000,00 zł brutto) jest niezgodna z ceną podaną w Formularzu cenowym (w pewnym zakresie). W Formularzu cenowym Wykonawca podał ceną 21.000,00 zł brutto, słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy złotych, zgodnie z poniższą tabelą - i tu w tabeli wartość brutto po zsumowaniu wszystkich elementów wpisano ponownie 18 000,00 zł brutto. Czy w takim przypadku powinnam: a) wezwać do wyjaśnień, b) poprawić oczywistą omyłkę pisarską/ rachunkową / inną, c) odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1) pkt. 6 lub 1? Będę wdzięczna za podpowiedź.
Otrzymałam ofertę, w której cena ogółem brutto dla danej części zamówienia w Formularzu oferty (18.000,00 zł brutto) jest niezgodna z ceną podaną w Formularzu cenowym (w pewnym zakresie). W Formularzu cenowym Wykonawca podał ceną 21.000,00 zł brutto, słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy złotych, zgodnie z poniższą tabelą - i tu w tabeli wartość brutto po zsumowaniu wszystkich elementów wpisano ponownie 18 000,00 zł brutto. Czy w takim przypadku powinnam: a) wezwać do wyjaśnień, b) poprawić oczywistą omyłkę pisarską/ rachunkową / inną, c) odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1) pkt. 6 lub 1? Będę wdzięczna za podpowiedź.
0
2019-07-03 16:31 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 616

to wszystko zależy jak opisano w siwz wyliczenie ceny. U mnie istotną jest zawsze ofertowa a Wykonawca może doliczyć do ceny np. wyliczonej i inne koszty, które np. nie przedstawiłem w przedmiarach lub wyliczeniach tabelarycznych, jednak są niezbędne do wykonania całości zadania. Jeśli jasno wynika, że to miało być zsumowane to znowu w zależności jak przewidziana była poprawa wyliczeń. U mnie najpierw ceny szczegółowe, potem poprawa sumy.
to wszystko zależy jak opisano w siwz wyliczenie ceny. U mnie istotną jest zawsze ofertowa a Wykonawca może doliczyć do ceny np. wyliczonej i inne koszty, które np. nie przedstawiłem w przedmiarach lub wyliczeniach tabelarycznych, jednak są niezbędne do wykonania całości zadania. Jeśli jasno wynika, że to miało być zsumowane to znowu w zależności jak przewidziana była poprawa wyliczeń. U mnie najpierw ceny szczegółowe, potem poprawa sumy.
0
2019-07-04 08:07 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy