Forum


Powrót KRK

M.

Monika .....

27

W postępowaniu przetargowym powyżej progów najkorzystniejszy wykonawca będącym Sp. z o.o. zostanie wezwany do złożenia dokumentów w tym do zaświadczenia z KRK. Zgodnie z ustawa Pzp KRK składa podmiot zbiorowy (w tym przypadku spółka), osoby z zarządu, rady nadzorczej (organ nadzorujący - o ile jest) oraz prokurenci (o ile są). Czy osoba wymieniona w KRS jako wspólnik ale nie wymieniona ani w zarządzie ani w radzie nadzorczej ani nie występująca jako prokurent musi również złożyć zaświadczenie z KRK? W ustawie jest mowa o wspólnikach ale w sp. jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp. komandytowej lub komandytowo-akcyjnej.
W postępowaniu przetargowym powyżej progów najkorzystniejszy wykonawca będącym Sp. z o.o. zostanie wezwany do złożenia dokumentów w tym do zaświadczenia z KRK. Zgodnie z ustawa Pzp KRK składa podmiot zbiorowy (w tym przypadku spółka), osoby z zarządu, rady nadzorczej (organ nadzorujący - o ile jest) oraz prokurenci (o ile są). Czy osoba wymieniona w KRS jako wspólnik ale nie wymieniona ani w zarządzie ani w radzie nadzorczej ani nie występująca jako prokurent musi również złożyć zaświadczenie z KRK? W ustawie jest mowa o wspólnikach ale w sp. jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp. komandytowej lub komandytowo-akcyjnej.
0
2019-07-04 08:57 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 931

Nie. Wspólnik spółki z o.o i SA nie składa KRK.
Nie. Wspólnik spółki z o.o i SA nie składa KRK.
0
2019-07-04 10:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy