Forum


Powrót Umowy - zmiany istotne, nieistotne, zmiany art 142 PZP, art 144 PZP

A.

Agnieszka .....

11

Zamawiający zawarł umowę na odbiór i utylizację odpadów pokonsumpcyjnych wskazując w jej treści, iż wskazane ilości odpadów są ilościami szacunkowymi. W trakcie realizacji umowy w związku z ważnymi przedsięwzięciami państwowymi częstotliwość i ilości zwiększą się. Czy jest to dopuszczalne?
W mojej ocenie tak, gdyż wyraźnie, jednoznacznie Zamawiający wskazał warunki w tym zakresie, dopuścił taką możliwość, cena umowy mimo jej zwiększenia nie przewyższy progów według których zastosowano PZP.
Proszę o podzielenie się poglądami w tym zakresie.
Zamawiający zawarł umowę na odbiór i utylizację odpadów pokonsumpcyjnych wskazując w jej treści, iż wskazane ilości odpadów są ilościami szacunkowymi. W trakcie realizacji umowy w związku z ważnymi przedsięwzięciami państwowymi częstotliwość i ilości zwiększą się. Czy jest to dopuszczalne? W mojej ocenie tak, gdyż wyraźnie, jednoznacznie Zamawiający wskazał warunki w tym zakresie, dopuścił taką możliwość, cena umowy mimo jej zwiększenia nie przewyższy progów według których zastosowano PZP. Proszę o podzielenie się poglądami w tym zakresie.
1
2016-03-31 21:37 0

GG

Grzegorz Galikowski

3

Art. 144 dopuszcza zmiany postanowień uowy w stosunku do treści oferty, pod warunkiem iż zamawiający dopuścił taką możliwość oraz określił warunki takiej zmiany. W tym przypadku wydaje się że stwierdzenie, iż ilość odpadów jest ilością szacunkową nie może być uznane jednoznacznie za dopuszczenie do zmiany umowy w myśl art 144. Dopiero jednoznaczne opisanie jakie zmiany w umowy – w tym przypadku jakie zmiany co do ilości odpadów np. powyżej określonej (szacowanej) wielkości o określoną wielkość oraz jednoznaczne opisanie warunków kiedy taka zmiana może nastąpić, uzasadnia zmianę postanowień umowy, w stosunku do treści oferty.
Rozwiązaniem problemu może być zamówienie dodatkowe – jeżeli ilość odpadów została przekroczona powyżej szacowanej wielkości.
Art. 144 dopuszcza zmiany postanowień uowy w stosunku do treści oferty, pod warunkiem iż zamawiający dopuścił taką możliwość oraz określił warunki takiej zmiany. W tym przypadku wydaje się że stwierdzenie, iż ilość odpadów jest ilością szacunkową nie może być uznane jednoznacznie za dopuszczenie do zmiany umowy w myśl art 144. Dopiero jednoznaczne opisanie jakie zmiany w umowy – w tym przypadku jakie zmiany co do ilości odpadów np. powyżej określonej (szacowanej) wielkości o określoną wielkość oraz jednoznaczne opisanie warunków kiedy taka zmiana może nastąpić, uzasadnia zmianę postanowień umowy, w stosunku do treści oferty. Rozwiązaniem problemu może być zamówienie dodatkowe – jeżeli ilość odpadów została przekroczona powyżej szacowanej wielkości.
0
2016-04-01 06:15 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy