Forum


Powrót Pieczątki na fakturach

A.

Aleksandra .....

3

Bardzo proszę o podpowiedź w jaki sposób obijamy faktury w jednostce budżetowej pod względem zamówień publicznych jak powinno wyglądać opisywanie faktur i jaka powinna być pieczątka.
Bardzo proszę o podpowiedź w jaki sposób obijamy faktury w jednostce budżetowej pod względem zamówień publicznych jak powinno wyglądać opisywanie faktur i jaka powinna być pieczątka.
0
2019-07-04 11:12 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 932

Zasady opisu faktur regulują przepisy dotyczące finansów publicznych oraz wewnętrzne uregulowania dotyczące dokumentowania wydatków - w każdej jednostce może to wyglądać inaczej. Co do potwierdzania, czy wydatek dotyczy takiego, czy innego zamówienia (trybu, poniżej, czy powyżej progu) - to u nas obowiązują 2 pieczęcie. Na jednej z nich znajdują się zapisy, że wydatku dokonano na podstawie art. ....... i zgodnie z ustawą PZP, druga, że zakup nie podlega przepisom ustawy Pzp na podstawie art. ..... ustawy (i tutaj najczęściej wpisujemy art. 4 pkt. 8) - ze wskazaniem nr zlecenia/umowy i podpisem osoby merytorycznej, która realizuje zamówienie - czyli nie pracownicy ZP.
Zasady opisu faktur regulują przepisy dotyczące finansów publicznych oraz wewnętrzne uregulowania dotyczące dokumentowania wydatków - w każdej jednostce może to wyglądać inaczej. Co do potwierdzania, czy wydatek dotyczy takiego, czy innego zamówienia (trybu, poniżej, czy powyżej progu) - to u nas obowiązują 2 pieczęcie. Na jednej z nich znajdują się zapisy, że wydatku dokonano na podstawie art. ....... i zgodnie z ustawą PZP, druga, że zakup nie podlega przepisom ustawy Pzp na podstawie art. ..... ustawy (i tutaj najczęściej wpisujemy art. 4 pkt. 8) - ze wskazaniem nr zlecenia/umowy i podpisem osoby merytorycznej, która realizuje zamówienie - czyli nie pracownicy ZP.
0
2019-07-04 11:44 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy