Forum


Powrót Zamówenie z podziałem na części a informowanie o czynnościach wykonawców

A.

Anna .....

1

Witam,
w postepowaniu z podziałem na 2 części określono że Wykonawcy mogą składać oferty tylko na jedną część . Złożono 5 ofert w tym 2 na część 1 i 3 na część 2. W części 1 odrzucamy ofertę wykonawcy. I właśnie tu mam pytanie czy o odrzuceniu oferty w tej części należy zawiadamiać wszystkich 5 wykonawców czy tylko wykonawców którzy złożyli oferty w części w której nastąpiło odrzucenie?
Teoretycznie do każdej części postepowania prowadzi się indywidulane czynności .
Witam, w postepowaniu z podziałem na 2 części określono że Wykonawcy mogą składać oferty tylko na jedną część . Złożono 5 ofert w tym 2 na część 1 i 3 na część 2. W części 1 odrzucamy ofertę wykonawcy. I właśnie tu mam pytanie czy o odrzuceniu oferty w tej części należy zawiadamiać wszystkich 5 wykonawców czy tylko wykonawców którzy złożyli oferty w części w której nastąpiło odrzucenie? Teoretycznie do każdej części postepowania prowadzi się indywidulane czynności .
0
2019-07-04 14:05 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 542

ale postępowanie jest jedno i tak należy czytać przepisy.
ale postępowanie jest jedno i tak należy czytać przepisy.
0
2019-07-04 14:15 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy