Forum


Powrót JEDZ informacje

M.

Monika .....

21

1. Może i głupie pytanie ale wolę mieć pewność. Na końcu formularza JEDZ jest data i miejscowość oraz jeśli to wymagane podpisy. Wykonawca podpisał JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym gdzie jest data ale nie wpisał w JEDZ-u miejscowości. Rozumiem, że to nie ma znaczenia i nie muszę wzywać do uzupełnienia.
2. Wykonawca nie uzupełnił jednej rubryki tj. jeżeli dotyczy czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców (...) - trzeba było zaznaczyć "nie dotyczy" - zgodnie z instrukcją JEDZ w Polsce nie ma takiego rejestru dlatego polscy wykonawcy zaznaczają "nie dotyczy" - sytuacja jest jasna więc nie muszę chyba wzywać do uzupełnień.
3. Najkorzystniejszy wykonawca powołał się na zasoby podmiotu trzeciego - podmiot trzeci złożył JEDZ i wypełnił go w zakresie jakim udostępni zasoby. W cześci IV sekcja C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA ZAWODOWA pkt 1a wypisał roboty budowlane z wartościami jednak brak okresu realizacji i na rzecz kogo były realizowane oraz w pkt 2) osoby z uprawnieniami ale bez informacji czy są zatrudnieni na umowę o pracę zlecenie itd. (chociaż wydaje mi się, że tego nie badamy bo to podmiot trzeci który udostępnia tą osobę. Czy
zamawiający może to zweryfikować gdy wykonawca dostarczy wykaz robót i wykaz osób w której będą niezbędne informacje?
4. Zamawiający będzie wzywał do uzupełnienia JEDZ data wpisana w JEDZ jest późniejsza niż złożony podpis elektroniczny. Jak wykonawca prawidłowo powinien uzupełnić JEDZ? tj. czy z datą bieżącą wraz z bieżącym podpisem elektronicznym?
1. Może i głupie pytanie ale wolę mieć pewność. Na końcu formularza JEDZ jest data i miejscowość oraz jeśli to wymagane podpisy. Wykonawca podpisał JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym gdzie jest data ale nie wpisał w JEDZ-u miejscowości. Rozumiem, że to nie ma znaczenia i nie muszę wzywać do uzupełnienia. 2. Wykonawca nie uzupełnił jednej rubryki tj. jeżeli dotyczy czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców (...) - trzeba było zaznaczyć "nie dotyczy" - zgodnie z instrukcją JEDZ w Polsce nie ma takiego rejestru dlatego polscy wykonawcy zaznaczają "nie dotyczy" - sytuacja jest jasna więc nie muszę chyba wzywać do uzupełnień. 3. Najkorzystniejszy wykonawca powołał się na zasoby podmiotu trzeciego - podmiot trzeci złożył JEDZ i wypełnił go w zakresie jakim udostępni zasoby. W cześci IV sekcja C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA ZAWODOWA pkt 1a wypisał roboty budowlane z wartościami jednak brak okresu realizacji i na rzecz kogo były realizowane oraz w pkt 2) osoby z uprawnieniami ale bez informacji czy są zatrudnieni na umowę o pracę zlecenie itd. (chociaż wydaje mi się, że tego nie badamy bo to podmiot trzeci który udostępnia tą osobę. Czy zamawiający może to zweryfikować gdy wykonawca dostarczy wykaz robót i wykaz osób w której będą niezbędne informacje? 4. Zamawiający będzie wzywał do uzupełnienia JEDZ data wpisana w JEDZ jest późniejsza niż złożony podpis elektroniczny. Jak wykonawca prawidłowo powinien uzupełnić JEDZ? tj. czy z datą bieżącą wraz z bieżącym podpisem elektronicznym?
0
2019-07-08 15:24 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy