Forum


Powrót Warunek udziału w postępowaniu, a art. 26 ust. 6

H.

Hubert .....

21

Witam.
Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony (poniżej progów UE) na sukcesywną dostawę oleju napędowego. W postępowaniu m.in. zażądano, aby wykonawca posiadał aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi (warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej).
Zamawiający wezwał zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wykonawcę do złożenia m.in wykazu dostaw i właśnie koncesji na obrót paliwami. Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, złożył wykaz dostaw (podpisany w oryginale), natomiast nie złożył koncesji, lecz wskazał link do strony rejestru URE, gdzie można ją pobrać.
Wiem, że art. 26 ust. 6 ustawy Pzp mówi o możliwości takiego wskazania przez wykonawcę dokumentów lub oświadczeń.

Czy mieliście już Państwo w praktyce do czynienia z podobną sytuacją (ja spotykam się z nią po raz pierwszy i dlatego mam wątpliwości) ? Czy Zamawiający powinien pobrać sam tą koncesję i ją uznać (w przypadku uznania brak jest podpisu wykonawcy pod takim dokumentem, trochę się mi to kłóci ;) ). Proszę o podpowiedzi.
Witam. Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony (poniżej progów UE) na sukcesywną dostawę oleju napędowego. W postępowaniu m.in. zażądano, aby wykonawca posiadał aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi (warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej). Zamawiający wezwał zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wykonawcę do złożenia m.in wykazu dostaw i właśnie koncesji na obrót paliwami. Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, złożył wykaz dostaw (podpisany w oryginale), natomiast nie złożył koncesji, lecz wskazał link do strony rejestru URE, gdzie można ją pobrać. Wiem, że art. 26 ust. 6 ustawy Pzp mówi o możliwości takiego wskazania przez wykonawcę dokumentów lub oświadczeń. Czy mieliście już Państwo w praktyce do czynienia z podobną sytuacją (ja spotykam się z nią po raz pierwszy i dlatego mam wątpliwości) ? Czy Zamawiający powinien pobrać sam tą koncesję i ją uznać (w przypadku uznania brak jest podpisu wykonawcy pod takim dokumentem, trochę się mi to kłóci ;) ). Proszę o podpowiedzi.
0
2019-07-08 20:19 0

J.

Jagoda .....

49

Koncesja nie jest dokumentem, który wymaga podpisu wykonawcy, tylko organu, który ją wydaje. Należy samodzielnie pobrać koncesję ze wskazanej strony.

Art. 26 ust. 6. ustawy PZP: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669).
Koncesja nie jest dokumentem, który wymaga podpisu wykonawcy, tylko organu, który ją wydaje. Należy samodzielnie pobrać koncesję ze wskazanej strony. Art. 26 ust. 6. ustawy PZP: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669).
0
2019-07-09 07:09 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy