Forum


Powrót Odrzucenie oferty

J.

Julia .....

0

Witajcie,

Proszę o Wasze opinie:
Zamawiający wszczął postępowanie, złożyliśmy ofertę z wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Zamawiający ofertę przyjął, wzywał nas do uzupełnień. Z powodu niesprecyzowania wymogów dokumentacji technicznej, wezwań i uzupełnień było nawet kilka.

Przez kolejny miesiąc Zamawiający analizował ofertę, by końcowo zamknąć postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, jednak równocześnie odrzucając naszą ofertę z powodu, cyt.:
Zgodnie z rozdziałem Xv pkt. 5h 1) SWZ Część I w treści gwarancji powinno się znajdować się stwierdzenie, iż zobowiązanie banku/ubezpieczyciela jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zmawiającego w przypadku, gdy Wykonawca po otrzymaniu powiadomienia o przyjęciu jego oferty przez Zamawiającego:
1) Uchyla się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
W treści gwarancji ubezpieczeniowej wskazano, iż zapłata w kwoty z gwarancji nastąpi, jeżeli zobowiązany „odstąpi od podpisania umowy”.
Zamawiający z funduszem unijnym i regulaminem.

Czy odrzucenie oferty było zasadne? Jeśli było, to czy nie powinno być natychmiastowe, zamiast wezwań do uzupełnień itd? Proszę o opinię i ewentualne podpowiedzi do odwołania.
Witajcie, Proszę o Wasze opinie: Zamawiający wszczął postępowanie, złożyliśmy ofertę z wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Zamawiający ofertę przyjął, wzywał nas do uzupełnień. Z powodu niesprecyzowania wymogów dokumentacji technicznej, wezwań i uzupełnień było nawet kilka. Przez kolejny miesiąc Zamawiający analizował ofertę, by końcowo zamknąć postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, jednak równocześnie odrzucając naszą ofertę z powodu, cyt.: Zgodnie z rozdziałem Xv pkt. 5h 1) SWZ Część I w treści gwarancji powinno się znajdować się stwierdzenie, iż zobowiązanie banku/ubezpieczyciela jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zmawiającego w przypadku, gdy Wykonawca po otrzymaniu powiadomienia o przyjęciu jego oferty przez Zamawiającego: 1) Uchyla się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. W treści gwarancji ubezpieczeniowej wskazano, iż zapłata w kwoty z gwarancji nastąpi, jeżeli zobowiązany „odstąpi od podpisania umowy”. Zamawiający z funduszem unijnym i regulaminem. Czy odrzucenie oferty było zasadne? Jeśli było, to czy nie powinno być natychmiastowe, zamiast wezwań do uzupełnień itd? Proszę o opinię i ewentualne podpowiedzi do odwołania.
0
2019-07-08 22:27 0

J.

Julia .....

0

Wg. Polskiego słowika synonimów uchylać się jest synonimem odstępowania.
Wg. Polskiego słowika synonimów uchylać się jest synonimem odstępowania.
0
2019-07-08 22:27 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy