Forum


Powrót Podmiot trzeci

M.

Monika .....

27

Wykonawca powołał się na wiedzę i doświadczenie podmiotu trzeciego który będzie jednocześnie podwykonawcą. Czy oprócz dokumentów takich jak ZUS, US czy KRK (dokumenty wymagane w SIWZ) podmiot trzeci musi również złożyć oświadczenie o grupie kapitałowej? Moim zdaniem tylko wykonawcy którzy złożyli ofertę podlegają temu obowiązkowi ale wolę się upewnić.
Wykonawca powołał się na wiedzę i doświadczenie podmiotu trzeciego który będzie jednocześnie podwykonawcą. Czy oprócz dokumentów takich jak ZUS, US czy KRK (dokumenty wymagane w SIWZ) podmiot trzeci musi również złożyć oświadczenie o grupie kapitałowej? Moim zdaniem tylko wykonawcy którzy złożyli ofertę podlegają temu obowiązkowi ale wolę się upewnić.
0
2019-07-09 07:23 0

J.

Jagoda .....

49

Potwierdzam, tylko wykonawcy składają oświadczenie dot. grupy kapitałowej. Podwykonawca (w tym podmiot trzeci) nie składa oświadczenia w tym zakresie.
Potwierdzam, tylko wykonawcy składają oświadczenie dot. grupy kapitałowej. Podwykonawca (w tym podmiot trzeci) nie składa oświadczenia w tym zakresie.
0
2019-07-09 07:27 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy