Forum


Powrót Doświadczenie jako kryterium oceny ofert - dokumentowanie

Ł.

Łukasz .....

0

Dzień dobry, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progów UE chciałbym zastosować kryterium doświadczenie osób biorących udział w realizacji zamówienia. W tym celu wymagam od wykonawców złożenia osobnego wykazu usług wykonanych przez osoby wskazane przez wykonawcę, które uczestniczyć będą w realizacji zamówienia. Mam zatem pytanie, czy mogę żądać od wykonawców dołączenia do tego wykazu (składanego na punkty) dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług wymienionych w wykazie, uzależniając jednocześnie uznanie usługi wymienionej w wykazie od załączenia dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie wymienionych usług. Nie dopuszczam jednocześnie możliwości uzupełniania ani wykazu (usługi na punktu) ani dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług (punktowanych). Czy postępuję prawidłowo
Dzień dobry, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progów UE chciałbym zastosować kryterium doświadczenie osób biorących udział w realizacji zamówienia. W tym celu wymagam od wykonawców złożenia osobnego wykazu usług wykonanych przez osoby wskazane przez wykonawcę, które uczestniczyć będą w realizacji zamówienia. Mam zatem pytanie, czy mogę żądać od wykonawców dołączenia do tego wykazu (składanego na punkty) dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług wymienionych w wykazie, uzależniając jednocześnie uznanie usługi wymienionej w wykazie od załączenia dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie wymienionych usług. Nie dopuszczam jednocześnie możliwości uzupełniania ani wykazu (usługi na punktu) ani dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług (punktowanych). Czy postępuję prawidłowo
0
2019-07-09 08:52 0

J.

Jagoda .....

49

Jeśli doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia jest kryterium oceny ofert, dokumentacja stanowiąca podstawę przyznania punktacji jest nieuzupełnialna - wszelkie uzupełnienia byłyby traktowane jako naruszenie PZP, tj. zmiana oferty po upływie terminu składania ofert.
Należy rozważyć, czy osoby będą mogły posiadać odpowiednie referencje - referencje raczej otrzymują wykonawcy a nie osoby realizujące zamówienie będące pracownikami wykonawcy...
Jeśli doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia jest kryterium oceny ofert, dokumentacja stanowiąca podstawę przyznania punktacji jest nieuzupełnialna - wszelkie uzupełnienia byłyby traktowane jako naruszenie PZP, tj. zmiana oferty po upływie terminu składania ofert. Należy rozważyć, czy osoby będą mogły posiadać odpowiednie referencje - referencje raczej otrzymują wykonawcy a nie osoby realizujące zamówienie będące pracownikami wykonawcy...
0
2019-07-09 09:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy