Forum


Powrót Potwierdzenie opłacenia polisy OC

M.

Malwina .....

10

Dzień dobry,
w postępowaniu złożyłam kopie policy OC, z której wynika, że okres ubezpieczenia jest od 1.06.19 do 31.05.2020 (otwarcie ofert było 28.06.19) Płatność za polisę mamy w 4 składkach. Zamawiający uważa, że z tej polisy nie wynika, że została ona opłacona. Termin płatności pierwszej składki przypada na 30.06.19 r. Czy zatem muszę im przedstawić potwierdzenie opłacenia pierwszej składki? Czy skoro jest wyraźnie napisane, że ubezpieczenie obowiązuje od 01.06. to nie muszę?
Pozdrawiam
Dzień dobry, w postępowaniu złożyłam kopie policy OC, z której wynika, że okres ubezpieczenia jest od 1.06.19 do 31.05.2020 (otwarcie ofert było 28.06.19) Płatność za polisę mamy w 4 składkach. Zamawiający uważa, że z tej polisy nie wynika, że została ona opłacona. Termin płatności pierwszej składki przypada na 30.06.19 r. Czy zatem muszę im przedstawić potwierdzenie opłacenia pierwszej składki? Czy skoro jest wyraźnie napisane, że ubezpieczenie obowiązuje od 01.06. to nie muszę? Pozdrawiam
0
2019-07-11 06:58 0

J.

Jagoda .....

49

Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
§ 2 ust. 2 pkt 4
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać następujących dokumentów: (...)
potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Zapis o opłaconej polisie jest już dawno nieaktualny. Wykonawca ma przedstawić dokumentację potwierdzającą, że jest ubezpieczony i nie ma mowy o żadnym potwierdzeniu zapłaty za polisę.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia § 2 ust. 2 pkt 4 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać następujących dokumentów: (...) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Zapis o opłaconej polisie jest już dawno nieaktualny. Wykonawca ma przedstawić dokumentację potwierdzającą, że jest ubezpieczony i nie ma mowy o żadnym potwierdzeniu zapłaty za polisę.
0
2019-07-11 08:14 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy