Forum


Powrót złożenie oferty

A.

Aneta .....

1

Mam pytanie w SIWZ jest napisane , "Oferta powinna być sporządzana w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w szczególności w formacie danych .doc, docx i podpisana kwalifikowanym podpisem...…" czy będzie błędem jeśli ofertę zapiszę w formacie PDF i podpiszę kwalifikowanym podpisem. Jest to dla mnie bezpieczniejsza forma, w którą nie można ingerować. Tym bardziej, że do oferty muszę załączyć formularz cenowy, który zamawiający udostępnił w formacie xls. Rzadko zdarza mi się taki zapis. Najczęściej Zamawiający przepisują w tym miejscu formaty dozwolone ustawą.
Mam pytanie w SIWZ jest napisane , "Oferta powinna być sporządzana w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w szczególności w formacie danych .doc, docx i podpisana kwalifikowanym podpisem...…" czy będzie błędem jeśli ofertę zapiszę w formacie PDF i podpiszę kwalifikowanym podpisem. Jest to dla mnie bezpieczniejsza forma, w którą nie można ingerować. Tym bardziej, że do oferty muszę załączyć formularz cenowy, który zamawiający udostępnił w formacie xls. Rzadko zdarza mi się taki zapis. Najczęściej Zamawiający przepisują w tym miejscu formaty dozwolone ustawą.
0
2019-07-12 11:02 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 850

W SIWZ jest zapis "w szczególności", co oznacza i tak sądzę, że Zamawiający dopuści format PDF lub inny zgodny z przepisami. Dla pewności proszę zapytać zamawiającego. Jeśli chodzi o formularz cenowy, to podejrzewam, że zamawiający chce w formacie XLS, żeby było mu łatwiej porównać kosztorysy wszystkich OFERT, wykorzystując do tego arkusz kalkulacyjny XLS. Jeśli ma pani obawy, co do tego że pliki te są edytowalne - to tym akurat bym się nie martwiła. Każda ewentualna próba zmiany pliku spowoduje odnotowanie tego faktu wraz z datą zmiany w danych pliku i nieważność podpisu kwalifikowanego. Generalna zasada jest taka, że w przypadku takich i innych wątpliwości należy zadać pytanie zamawiającemu.
W SIWZ jest zapis "w szczególności", co oznacza i tak sądzę, że Zamawiający dopuści format PDF lub inny zgodny z przepisami. Dla pewności proszę zapytać zamawiającego. Jeśli chodzi o formularz cenowy, to podejrzewam, że zamawiający chce w formacie XLS, żeby było mu łatwiej porównać kosztorysy wszystkich OFERT, wykorzystując do tego arkusz kalkulacyjny XLS. Jeśli ma pani obawy, co do tego że pliki te są edytowalne - to tym akurat bym się nie martwiła. Każda ewentualna próba zmiany pliku spowoduje odnotowanie tego faktu wraz z datą zmiany w danych pliku i nieważność podpisu kwalifikowanego. Generalna zasada jest taka, że w przypadku takich i innych wątpliwości należy zadać pytanie zamawiającemu.
0
2019-07-12 11:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy