Forum


Powrót Pełnomocnictwo

M.

Magdalena .....

0

Termin składania ofert 11.07.2019r. wykonawca wraz z ofertą złożył pełnomocnictwo rodzajowe z dnia 10.11.2018r. W treści zapis, że jest ono ważne do odwołania. Czy zasadne jest wzywanie do wyjaśnienia aby potwierdzić, że pomiędzy tymi datami nie zostało odwołane?
Termin składania ofert 11.07.2019r. wykonawca wraz z ofertą złożył pełnomocnictwo rodzajowe z dnia 10.11.2018r. W treści zapis, że jest ono ważne do odwołania. Czy zasadne jest wzywanie do wyjaśnienia aby potwierdzić, że pomiędzy tymi datami nie zostało odwołane?
0
2019-07-12 12:45 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 849

Jeśli pełnomocnictwo zostało złożone w odpowiedniej formie tj. poniżej progu w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii, powyżej w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym - to pełnomocnictwo jest ważne do odwołania. Nie ma czego wyjaśniać. Skoro pełnomocnik posiada to pełnomocnictwo i się nim posługuje, to należy przyjąć, że nie zostało odwołane (data udzielenia nie ma znaczenia) . Mocodawca, który udziela pełnomocnictwa powinien zadbać o to, żeby nikt nieuprawniony nie posługiwał się pełnomocnictwem. Sprawdzanie tego nie należy do obowiązków zamawiającego.
Jeśli pełnomocnictwo zostało złożone w odpowiedniej formie tj. poniżej progu w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii, powyżej w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym - to pełnomocnictwo jest ważne do odwołania. Nie ma czego wyjaśniać. Skoro pełnomocnik posiada to pełnomocnictwo i się nim posługuje, to należy przyjąć, że nie zostało odwołane (data udzielenia nie ma znaczenia) . Mocodawca, który udziela pełnomocnictwa powinien zadbać o to, żeby nikt nieuprawniony nie posługiwał się pełnomocnictwem. Sprawdzanie tego nie należy do obowiązków zamawiającego.
0
2019-07-12 13:03 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy