Forum


Powrót Zamówienie z wolnej ręki powyżej progu

TK

Tomasz Kolosek

0

Witam i proszę o pomoc, czy wykonawca poza JEDZ w formie elektronicznej powinien coś jeszcze przesłać ? Zastanawiam się nad dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału czy nie powinny być przesłane w formie elektronicznej nie papierowej.
Pozdrawiam
Witam i proszę o pomoc, czy wykonawca poza JEDZ w formie elektronicznej powinien coś jeszcze przesłać ? Zastanawiam się nad dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału czy nie powinny być przesłane w formie elektronicznej nie papierowej. Pozdrawiam
0
2019-07-13 20:45 0

GC

Grzegorz Czaban

Ekspert

Z przepisów ustawy Pzp wynika, iż w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi UE, wykonawca składa przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia:
1) oświadczenie (art. 25a ust. 4) w formie JEDZ (art. 25a ust. 2), które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
2) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Tak więc w sytuacji, gdy zamawiający nie postawi żadnych warunków udziału w postępowaniu, wystarczające będzie złożenie oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Z przepisów ustawy Pzp wynika, iż w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi UE, wykonawca składa przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia: 1) oświadczenie (art. 25a ust. 4) w formie JEDZ (art. 25a ust. 2), które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, 2) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Tak więc w sytuacji, gdy zamawiający nie postawi żadnych warunków udziału w postępowaniu, wystarczające będzie złożenie oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
0
2019-07-14 10:40 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy