Forum


Powrót Oferta wariantowa?

P.

Przemysław .....

1

Witam,
Mam pytanie, co myślicie na taki temat:
Zamawiający wymaga w formularzu ofertowym wskazania TYPU urządzenia klimatyzacyjnego ( tj. czy system VRF, czy inny itd.) Wykonawca podaje w tym miejscu konkretne oznaczenie modeli urządzeń dla danego pomieszczenia. Opisuje modele w sposób następujący: abc(d)e9, abc(d)e10. Po złożeniu kart katalogowych urządzeń przez Wykonawcę, oraz z informacji z internetu modele te spełniają parametry techniczne jakich oczekiwał zamawiający. Jednak z deklaracji zgodności UE dostarczonych przez zamawiającego, jak i kart katalogowych wynika, że istnieją dwa różne modele tzn. abcd9 i abce9, i druga para abcd10 i abce10. Wykonawca wezwany o wyjaśnienia, napisał że złożył ofertę wariantowo, gdyż nie wiedział który z modeli będzie dostępny na rynku, a oba modele mają identyczne parametry techniczne, i że ostatecznie przewiduje do realizacji urządzenia abcd9 i abcd10. Czy uważacie, że należało by taką ofertę odrzucić jako niezgodną z SIWZ, gdyż nie przewidziano możliwości składania ofert wariantowych?
Witam, Mam pytanie, co myślicie na taki temat: Zamawiający wymaga w formularzu ofertowym wskazania TYPU urządzenia klimatyzacyjnego ( tj. czy system VRF, czy inny itd.) Wykonawca podaje w tym miejscu konkretne oznaczenie modeli urządzeń dla danego pomieszczenia. Opisuje modele w sposób następujący: abc(d)e9, abc(d)e10. Po złożeniu kart katalogowych urządzeń przez Wykonawcę, oraz z informacji z internetu modele te spełniają parametry techniczne jakich oczekiwał zamawiający. Jednak z deklaracji zgodności UE dostarczonych przez zamawiającego, jak i kart katalogowych wynika, że istnieją dwa różne modele tzn. abcd9 i abce9, i druga para abcd10 i abce10. Wykonawca wezwany o wyjaśnienia, napisał że złożył ofertę wariantowo, gdyż nie wiedział który z modeli będzie dostępny na rynku, a oba modele mają identyczne parametry techniczne, i że ostatecznie przewiduje do realizacji urządzenia abcd9 i abcd10. Czy uważacie, że należało by taką ofertę odrzucić jako niezgodną z SIWZ, gdyż nie przewidziano możliwości składania ofert wariantowych?
0
2019-07-16 08:10 0

J.

Jagoda .....

49

Zgodnie ze słowniczkiem pojęć z ustawy PZP przez ofertę wariantową należy rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego. Tu chyba taka przesłanka odmiennego sposobu wykonania zamówienia nie zachodzi...
Jeśli nie wyczerpano jeszcze art. 26 ust. 4 ustawy Pzp to chyba bym przedstawiła wykonawcy żądanie wskazania konkretnego modelu, o ile tego wymaga SIWZ.
Zgodnie ze słowniczkiem pojęć z ustawy PZP przez ofertę wariantową należy rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego. Tu chyba taka przesłanka odmiennego sposobu wykonania zamówienia nie zachodzi... Jeśli nie wyczerpano jeszcze art. 26 ust. 4 ustawy Pzp to chyba bym przedstawiła wykonawcy żądanie wskazania konkretnego modelu, o ile tego wymaga SIWZ.
0
2019-07-16 08:33 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy