Forum


Powrót Zabezpieczenie nal. wyk. umowy, umowa, protokół

M.

Monika .....

27

1. Czy w postępowaniu powyżej progów unijnych zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w wersji papierowej? Zamawiający w SIWZ nie określił czy ma być w papierze czy w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Czy zamawiający wzywając do wniesienia zabezpieczenia może dać wybór wykonawcy i wskazać że może ono być (w przypadku innej formy niż pieniądz) albo w postaci papierowej albo elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
2. Rozumiem, że umowa oraz protokół z postępowania może być w papierze.
1. Czy w postępowaniu powyżej progów unijnych zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w wersji papierowej? Zamawiający w SIWZ nie określił czy ma być w papierze czy w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Czy zamawiający wzywając do wniesienia zabezpieczenia może dać wybór wykonawcy i wskazać że może ono być (w przypadku innej formy niż pieniądz) albo w postaci papierowej albo elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym? 2. Rozumiem, że umowa oraz protokół z postępowania może być w papierze.
0
2019-07-16 09:12 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 609

ad.1 forma może być wybrana przez Wykonawcę. Rozumiem, ze wcześniej i tak uzgodnicie.
ad. 2 tak
ad.1 forma może być wybrana przez Wykonawcę. Rozumiem, ze wcześniej i tak uzgodnicie. ad. 2 tak
0
2019-07-16 09:16 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy