Forum


Powrót Podwykonawca, a potencjał podmiotu trzeciego

M.

Malwina .....

10

Dzień dobry,
proszę o pomoc w poniższym temacie.
Będziemy składać ofertę w postępowaniu podzielonym na części. W jednej części będziemy wskazywać podwykonawcę, który będzie wykonywał przedmiot zamówienia w 90%. Zamawiający życzy sobie przedłożenia wykazu sprzętu, w którym my wskażemy sprzęt naszego podwykonawcy. Czy musimy wskazać, że będzie to sprzęt podwykonawcy, czy musimy dołączyć do oferty jego zobowiązanie użyczenia potencjału technicznego? Czy po prostu wskazać jego sprzęt, bez dodatkowych wyjaśnień i informacji?
Dzień dobry, proszę o pomoc w poniższym temacie. Będziemy składać ofertę w postępowaniu podzielonym na części. W jednej części będziemy wskazywać podwykonawcę, który będzie wykonywał przedmiot zamówienia w 90%. Zamawiający życzy sobie przedłożenia wykazu sprzętu, w którym my wskażemy sprzęt naszego podwykonawcy. Czy musimy wskazać, że będzie to sprzęt podwykonawcy, czy musimy dołączyć do oferty jego zobowiązanie użyczenia potencjału technicznego? Czy po prostu wskazać jego sprzęt, bez dodatkowych wyjaśnień i informacji?
0
2019-07-16 09:21 0

J.

Jagoda .....

49

Proponuję zweryfikować zapisy SIWZ, a w szczególności wzór wykazu sprzętu, jeśli był taki załączony. Tam wszystko powinno być zapisane. Zobowiązanie podmiotu trzeciego jak najbardziej należy przedstawić.
Proponuję zweryfikować zapisy SIWZ, a w szczególności wzór wykazu sprzętu, jeśli był taki załączony. Tam wszystko powinno być zapisane. Zobowiązanie podmiotu trzeciego jak najbardziej należy przedstawić.
0
2019-07-16 09:25 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy