Forum


Powrót zamówienia mieszane - dostawy i roboty budowlane

E.

Edyta .....

0

Przetarg dotyczący dostaw i robót budowlanych , którego główny przedmiot stanowić będą dostawy (roboty budowlane będą wykonywane jako „zaprojektuj i wykonaj”)
Czy do takiego postępowania należy stosować przepisy dotyczące robót budowlanych w tym. art., 31 ust. 2, 36b ust. 1a, 29 ust. 3a, 143a ustawy Pzp?
Art. 5c mówi: „Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się zamówienia, (…) obejmujące co najmniej dwa rodzaje zamówień spośród zamówień na roboty budowlane, usługi lub dostawy, do jego udzielenia stosuje się przepisy dotyczące tego rodzaju zamówienia, który odpowiada jego głównemu przedmiotowi.”
Czy w związku z tym w Siwz nie muszę stosować przepisów dotyczących r.b. ?, jak zatem opisać przedmiot dotyczący r.b.?
Pierwszy raz robię taki przetarg i dopadły mnie wątpliwości
Przetarg dotyczący dostaw i robót budowlanych , którego główny przedmiot stanowić będą dostawy (roboty budowlane będą wykonywane jako „zaprojektuj i wykonaj”) Czy do takiego postępowania należy stosować przepisy dotyczące robót budowlanych w tym. art., 31 ust. 2, 36b ust. 1a, 29 ust. 3a, 143a ustawy Pzp? Art. 5c mówi: „Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się zamówienia, (…) obejmujące co najmniej dwa rodzaje zamówień spośród zamówień na roboty budowlane, usługi lub dostawy, do jego udzielenia stosuje się przepisy dotyczące tego rodzaju zamówienia, który odpowiada jego głównemu przedmiotowi.” Czy w związku z tym w Siwz nie muszę stosować przepisów dotyczących r.b. ?, jak zatem opisać przedmiot dotyczący r.b.? Pierwszy raz robię taki przetarg i dopadły mnie wątpliwości
0
2019-07-17 13:51 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 515

Proszę napisać coś więcej na temat zamówienia, czego konkretnie będzie dotyczyło jakich dostaw i jakich robót?
Proszę napisać coś więcej na temat zamówienia, czego konkretnie będzie dotyczyło jakich dostaw i jakich robót?
0
2019-07-17 13:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy