Forum


Powrót Koopia dokumentu w postępowaniu powyżej progów

M.

Monika .....

27

1. Wykonawca złożył kopię KRK, US i ZUS podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym tym samym potwierdzając te dokumenty za zgodność z oryginałem. Czy ma to znaczenie, że niektóre skany są zrobione z papierowego oryginału (kolor) inne skany czarno-białe (prawdopodobnie zeskanowana kserokopia) ? Moim zdaniem jest to bez różnicy potwierdził kopię za zgodność z oryginałem.

2. Zapis w paragrafie 5 rozporządzenia ws. użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania dokumentów elektronicznych mówi, że "jeżeli wykonawca nie posiada oryginału dokumentu (...) , z wyjątkiem oświadczeń dotyczących wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach i sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a tej ustawy, lub oświadczeń dotyczących podwykonawców". O jakie konkretnie oświadczenia chodzi, które muszą być w oryginale? Zobowiązanie podmiotu trzeciego ? Dokumenty o których mowa w rozporządzeniu dot. rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców mogą być w oryginale lub kopii.
1. Wykonawca złożył kopię KRK, US i ZUS podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym tym samym potwierdzając te dokumenty za zgodność z oryginałem. Czy ma to znaczenie, że niektóre skany są zrobione z papierowego oryginału (kolor) inne skany czarno-białe (prawdopodobnie zeskanowana kserokopia) ? Moim zdaniem jest to bez różnicy potwierdził kopię za zgodność z oryginałem. 2. Zapis w paragrafie 5 rozporządzenia ws. użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania dokumentów elektronicznych mówi, że "jeżeli wykonawca nie posiada oryginału dokumentu (...) , z wyjątkiem oświadczeń dotyczących wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach i sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a tej ustawy, lub oświadczeń dotyczących podwykonawców". O jakie konkretnie oświadczenia chodzi, które muszą być w oryginale? Zobowiązanie podmiotu trzeciego ? Dokumenty o których mowa w rozporządzeniu dot. rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców mogą być w oryginale lub kopii.
0
2019-07-17 15:21 0

J.

Jagoda .....

49

Ad 1 - według mnie jest ok, to na wykonawcy ciąży odpowiedzialność za potwierdzenie za zgodność z oryginałem, zamawiający ma potwierdzoną kopię, więc przyjmuje
Ad 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia - w unijnym czyt. JEDZ
Ad 1 - według mnie jest ok, to na wykonawcy ciąży odpowiedzialność za potwierdzenie za zgodność z oryginałem, zamawiający ma potwierdzoną kopię, więc przyjmuje Ad 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia - w unijnym czyt. JEDZ
0
2019-07-18 08:27 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy