Forum


Powrót Brak dowodów potwierdzających należyte wykonanie robót na rzecz Zamawiającego.

I.

Ilona .....

3

Wykonawca z najniższą ceną w wykazie robót budowlanych wykazał robotę wykonywaną na rzecz Zamawiającego (ogłaszającego przetarg) jednocześnie nie dołączając do oferty dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Czy powinnam wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dowodów? czy jeżeli roboty były wykonywane dla Zamawiającego nie mam takiego obowiązku?
Proszę o podpowiedź:)
Wykonawca z najniższą ceną w wykazie robót budowlanych wykazał robotę wykonywaną na rzecz Zamawiającego (ogłaszającego przetarg) jednocześnie nie dołączając do oferty dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Czy powinnam wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dowodów? czy jeżeli roboty były wykonywane dla Zamawiającego nie mam takiego obowiązku? Proszę o podpowiedź:)
0
2019-07-18 09:26 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 637

Jeżeli zamówienie było realizowane na rzecz Zamawiającego, który ogłosił przetarg to nie ma potrzeby dostarczania dowodów bo przecież Zamawiający wie o tym kto, kiedy i w jaki sposób realizował u niego wcześniejsze zamówienia :)
Jeżeli zamówienie było realizowane na rzecz Zamawiającego, który ogłosił przetarg to nie ma potrzeby dostarczania dowodów bo przecież Zamawiający wie o tym kto, kiedy i w jaki sposób realizował u niego wcześniejsze zamówienia :)
0
2019-07-18 09:37 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy