Forum


Powrót Jaką podstawę użyć pytając o aktualność ?

E.

Ewelina .....

0

Witam, Przetarg nieograniczony, Wykonawca , wbrew dyspozycjom zamawiającego zawartym w siwz załączył do oferty tzw. dokumenty podmiotowe- potwierdzające spełnienie warunków (w tym wypadku koncesja..) zachodzi więc konieczność wezwania przez zamawiającego , do potwierdzenia aktualności dokumentów. Jak sformułować takie pismo? Czy powołać sie na jakąś podstawę prawną?
Witam, Przetarg nieograniczony, Wykonawca , wbrew dyspozycjom zamawiającego zawartym w siwz załączył do oferty tzw. dokumenty podmiotowe- potwierdzające spełnienie warunków (w tym wypadku koncesja..) zachodzi więc konieczność wezwania przez zamawiającego , do potwierdzenia aktualności dokumentów. Jak sformułować takie pismo? Czy powołać sie na jakąś podstawę prawną?
0
2019-07-18 10:52 0

J.

Jagoda .....

49

art. 26 ust. 2f ustawy Pzp
art. 26 ust. 2f ustawy Pzp
0
2019-07-18 10:56 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy