Forum


Powrót PN na wymianę windy towarowej - dostawa czy robota budowlana?

AD

Agata Drabik

0

Witam serdecznie.
Bardzo proszę o poradę.
Skłaniamy się ku ogłoszeniu postępowania gdzie przedmiotem zamówienia jest wymiana dźwigu towarowego, małego, elektrycznego w istniejącym szybie w budynku XYZ.
Głównym przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy dźwig, rok produkcji nie starszy niż 2018, wg. poniższej specyfikacji:
a) dźwig towarowy mały, elektryczny, linowy,
b) udźwig 100 kg, 6 przystanków/6 dojść,
c) prędkość minimum 0,3 m/s,
d) wysokość podnoszenia – 17,3 m,
e) sterowanie mikroprocesorowe,
f) kabina dźwigu: stal nierdzewna szlifowana, wyposażona w oświetlenie, nieprzelotowa,
g) wymiary szer.: 700 mm, głęb.: 800 mm, wys. 1200 mm,
h) drzwi szybowe ze stali nierdzewnej, szlifowanej szer. win. 700 mm x 1200 mm,
i) kaseta wezwań: stal nierdzewna,
j) załadunek kabiny z poziomu posadzki
k) wykonawca w cenie złożonej oferty winien wyposażyć dźwig w 6 wózków towarowych z blokadą przed przemieszczeniem podczas transportu w kabinie dźwigu,
l) dźwig powinien być wykonany zgodnie z EN 81-3+A1:2008/AC:2009
m) gwarancja minimum 36 miesięcy
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) wystąpienie w imieniu Zamawiającego, będącego trwałym zarządcą nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, do właściwych organów z informacją, zgłoszeniem, wnioskiem lub innym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia dokumentem i dokonanie wymaganych prawem czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia
b) demontaż istniejącego dźwigu,
c) wywóz starego dźwigu do punktu utylizacji,
d) przygotowanie maszynowni i istniejącego szybu do montażu nowego dźwigu,
e) dostawa i montaż nowego dźwigu w istniejącym szybie,
f) wykonanie robót murarskich, malarskich, obróbka drzwi przystankowych,
g) wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do odbioru nowego dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego,
h) przeprowadzenie badania odbiorczego i dopuszczającego do eksploatacji przez UDT,
i) rejestrację windy w Urzędzie Dozoru Technicznego
j) dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji technicznej dźwigu z instrukcją obsługi i eksploatacji dźwigu.

Czy powyższe postępowanie należy zakwalifikować jako dostawę czy jako robotę budowlaną?
Witam serdecznie. Bardzo proszę o poradę. Skłaniamy się ku ogłoszeniu postępowania gdzie przedmiotem zamówienia jest wymiana dźwigu towarowego, małego, elektrycznego w istniejącym szybie w budynku XYZ. Głównym przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy dźwig, rok produkcji nie starszy niż 2018, wg. poniższej specyfikacji: a) dźwig towarowy mały, elektryczny, linowy, b) udźwig 100 kg, 6 przystanków/6 dojść, c) prędkość minimum 0,3 m/s, d) wysokość podnoszenia – 17,3 m, e) sterowanie mikroprocesorowe, f) kabina dźwigu: stal nierdzewna szlifowana, wyposażona w oświetlenie, nieprzelotowa, g) wymiary szer.: 700 mm, głęb.: 800 mm, wys. 1200 mm, h) drzwi szybowe ze stali nierdzewnej, szlifowanej szer. win. 700 mm x 1200 mm, i) kaseta wezwań: stal nierdzewna, j) załadunek kabiny z poziomu posadzki k) wykonawca w cenie złożonej oferty winien wyposażyć dźwig w 6 wózków towarowych z blokadą przed przemieszczeniem podczas transportu w kabinie dźwigu, l) dźwig powinien być wykonany zgodnie z EN 81-3+A1:2008/AC:2009 m) gwarancja minimum 36 miesięcy Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wystąpienie w imieniu Zamawiającego, będącego trwałym zarządcą nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, do właściwych organów z informacją, zgłoszeniem, wnioskiem lub innym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia dokumentem i dokonanie wymaganych prawem czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia b) demontaż istniejącego dźwigu, c) wywóz starego dźwigu do punktu utylizacji, d) przygotowanie maszynowni i istniejącego szybu do montażu nowego dźwigu, e) dostawa i montaż nowego dźwigu w istniejącym szybie, f) wykonanie robót murarskich, malarskich, obróbka drzwi przystankowych, g) wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do odbioru nowego dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego, h) przeprowadzenie badania odbiorczego i dopuszczającego do eksploatacji przez UDT, i) rejestrację windy w Urzędzie Dozoru Technicznego j) dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji technicznej dźwigu z instrukcją obsługi i eksploatacji dźwigu. Czy powyższe postępowanie należy zakwalifikować jako dostawę czy jako robotę budowlaną?
0
2019-07-19 13:23 0

K.

Katarzyna .....

0

CPV 45.31 instalacja wind - robota budowlana zgodnie z rozp. w spr. wykazu RB
CPV 45.31 instalacja wind - robota budowlana zgodnie z rozp. w spr. wykazu RB
0
2019-07-22 10:56 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy