Forum


Powrót Art. 26 ust. 1 i 2 Pzp

A.

Anna .....

16

Taka sytuacja (może ustawa gdzieś coś określa, ale nie doczytałam jeszcze):
W ww. przepisie jest mowa o terminie nie krótszym niż 5/10 dni (...) - Ustawodawca nie określił od jakiej czynności liczyć ten termin. Jak liczyć? (...) 5/10 dni ....od:
1) dnia przesłania wezwania do złożenia oświadczeń/dokumentów?
2) dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do złożenia oświadczeń/dokumentów? (potrzebny był by dowód otrzymania informacji przez Wykonawcę).

Byłabym za pierwszą opcją, zwłaszcza, że Zamawiający porozumiewają się drogą elektroniczną.
Co myślicie?
Taka sytuacja (może ustawa gdzieś coś określa, ale nie doczytałam jeszcze): W ww. przepisie jest mowa o terminie nie krótszym niż 5/10 dni (...) - Ustawodawca nie określił od jakiej czynności liczyć ten termin. Jak liczyć? (...) 5/10 dni ....od: 1) dnia przesłania wezwania do złożenia oświadczeń/dokumentów? 2) dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do złożenia oświadczeń/dokumentów? (potrzebny był by dowód otrzymania informacji przez Wykonawcę). Byłabym za pierwszą opcją, zwłaszcza, że Zamawiający porozumiewają się drogą elektroniczną. Co myślicie?
1
2016-09-26 09:37 0

M.

Marta .....

27

Terminy liczy się od dnia powzięcia wiadomości przez wykonawcę (tzn od możliwości odczytania a nie faktycznego odczytania), przy czym dzień zdarzenia jest dniem 0. W omawianym przypadku, termin liczy się od dnia przesłania wezwania drogą elektroniczną (dobrze mieć potwierdzenie dostarczenia na serwer).
Terminy liczy się od dnia powzięcia wiadomości przez wykonawcę (tzn od możliwości odczytania a nie faktycznego odczytania), przy czym dzień zdarzenia jest dniem 0. W omawianym przypadku, termin liczy się od dnia przesłania wezwania drogą elektroniczną (dobrze mieć potwierdzenie dostarczenia na serwer).
1
2016-09-26 12:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy