Forum


Powrót Badanie rażąco niskiej ceny

I.

Ilona .....

3

Witam, mam następujący problem (wątpliwość). Przetarg na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół z podziałem na części. Cześć II - 2 oferty, jedna za cenę 48 600, druga za 178 800, wartość zadania 43 210,00 zł. Częsc III- 2 oferty, jedna 33 660,00, druga 89 100,00, wartość zadania 32 000,00. Czy w związku z tym że cena drugiej oferty jest dużo wyższa do ceny pierwszej i do wartości zamówienia czy muszę wzywać Wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny mając na uwadze wyrok KIO z dnia 14 grudnia 2018 r. sygn. Akt KIO2499/18. Czy jednak w tym przypadku powinnam wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień.
Witam, mam następujący problem (wątpliwość). Przetarg na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół z podziałem na części. Cześć II - 2 oferty, jedna za cenę 48 600, druga za 178 800, wartość zadania 43 210,00 zł. Częsc III- 2 oferty, jedna 33 660,00, druga 89 100,00, wartość zadania 32 000,00. Czy w związku z tym że cena drugiej oferty jest dużo wyższa do ceny pierwszej i do wartości zamówienia czy muszę wzywać Wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny mając na uwadze wyrok KIO z dnia 14 grudnia 2018 r. sygn. Akt KIO2499/18. Czy jednak w tym przypadku powinnam wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień.
0
2019-07-23 10:01 0

P.

Piotr .....

3

W takich sytuacjach również opieram się na tym wyroku i nie wzywam do wyjaśnień
W takich sytuacjach również opieram się na tym wyroku i nie wzywam do wyjaśnień
0
2019-07-23 10:08 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy