Forum


Powrót świadectwo autentyczności?

G.

Grzegorz .....

5

Jak rozumieć sformułowanie \"...Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. \"

JEDZ

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane
świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:
Jak rozumieć sformułowanie \"...Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. \" JEDZ C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:
1
2016-09-26 11:03 0

G.

Grzegorz .....

5

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie dokumentów pisze "...w których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego"
Może chodzi chodzi jedynie o potwierdzenie pieczątką za zgodność z oryginałem?

"§ 13. 1. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności: 1) próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego."
W rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie dokumentów pisze "...w których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego" Może chodzi chodzi jedynie o potwierdzenie pieczątką za zgodność z oryginałem? "§ 13. 1. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności: 1) próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego."
1
2016-09-26 15:45 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy