Forum


Powrót przetarg na ochronę - podział zamówienia - bez części

P.

Patrycja .....

2

W związku z tym , iż poprzednia firma świadcząca usługę ochrony stała się niewypłacalna i zadłużona umowa została rozwiązana w trybie natychmiastowym i na tę okoliczność zastosowaną wolną rękę na okres 1 miesiąca który dał czas Zamawiającemu na przeprowadzenie kolejnego postępowania zgodnie z pzp. Niestety procedura się przedłuża (1 postępowanie zostało unieważniono za duże kwoty) . Niestety zamawiający nie zdąży z Wyborem kolejnym do 31. 07 i będzie musiał przedłużyć trwającą umowę na okres pewnie kolejnych 2 tygodni. I moje pytania:
1. Czy Zamawiający może przedłużyć umowę nie mając w zmianach zmiany terminu w związku z przedłużającą się procedura. Jedyna zmiana 1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Prawa Zamówień Publicznych (plus inne nie mające wpływu na mój problem).
2. Pytanie czy Państwo robiąc przetarg na ochronę fizyczną mając również monitoring i patrole interwencyjne łączą wszystko razem jako pakiet ? Czy dzielą na części oddzielnie ochrona fizyczna oddzielnie świadczenie usługi monitoringu i patroli interwencyjnych?
3. Chciałabym zrobić jeden przetarg na wszystko, problem w tym , że jedna umowa na świadczenie usługi monitoringu i podjazdów interferencyjnych ( bo w tamtym roku było to oddzielnie z podziałem na części) kończy się 31.12. 2019 r. Czy w taki przypadku mogę zrobić jedno postępowanie ale w tym jedna usługa świadczenia monitoringu będzie dopiero od 01.01.2020 roku? Narazie będą świadczyć usługę ochrony fizycznej , będą oddzielne formularze więc nie będzie problemu z fakturowaniem. Ale czy będzie to prawidłowo zrobione?
W związku z tym , iż poprzednia firma świadcząca usługę ochrony stała się niewypłacalna i zadłużona umowa została rozwiązana w trybie natychmiastowym i na tę okoliczność zastosowaną wolną rękę na okres 1 miesiąca który dał czas Zamawiającemu na przeprowadzenie kolejnego postępowania zgodnie z pzp. Niestety procedura się przedłuża (1 postępowanie zostało unieważniono za duże kwoty) . Niestety zamawiający nie zdąży z Wyborem kolejnym do 31. 07 i będzie musiał przedłużyć trwającą umowę na okres pewnie kolejnych 2 tygodni. I moje pytania: 1. Czy Zamawiający może przedłużyć umowę nie mając w zmianach zmiany terminu w związku z przedłużającą się procedura. Jedyna zmiana 1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Prawa Zamówień Publicznych (plus inne nie mające wpływu na mój problem). 2. Pytanie czy Państwo robiąc przetarg na ochronę fizyczną mając również monitoring i patrole interwencyjne łączą wszystko razem jako pakiet ? Czy dzielą na części oddzielnie ochrona fizyczna oddzielnie świadczenie usługi monitoringu i patroli interwencyjnych? 3. Chciałabym zrobić jeden przetarg na wszystko, problem w tym , że jedna umowa na świadczenie usługi monitoringu i podjazdów interferencyjnych ( bo w tamtym roku było to oddzielnie z podziałem na części) kończy się 31.12. 2019 r. Czy w taki przypadku mogę zrobić jedno postępowanie ale w tym jedna usługa świadczenia monitoringu będzie dopiero od 01.01.2020 roku? Narazie będą świadczyć usługę ochrony fizycznej , będą oddzielne formularze więc nie będzie problemu z fakturowaniem. Ale czy będzie to prawidłowo zrobione?
0
2019-07-23 16:41 0

J.

Jagoda .....

49

ad. 1. art. 144 ust 1 pkt 3
zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

Ewentualnie drugi raz wolna ręka.

ad. 2.
dzieliłam tylko na obiekty - wszystkie usługi dotyczące jednego obiektu były objęte jedną umową (ochrona fizyczna + monitoring + interwencje) - należy rozważyć zasadność takiego podziału, czy ma to sens i czemu miałoby służyć, z doświadczenia wiem, że firmy ochroniarskie inaczej kalkulują monitoring przy jednoczesnym świadczeniu usługi ochrony fizycznej

ad. 3.
nic nie stoi na przeszkodzie pod względem ustawy PZP, żeby opóźnić rozpoczęcie świadczenia usługi - należy to tylko odpowiednio opisać w sposób jednoznaczny i zrozumiały
warto rozważyć kwestie budżetowe, jeśli zamawiającym jest jednostka budżetowa, bo to raczej w tym tkwi problem w udzielaniu zamówień na przyszłe lata
ad. 1. art. 144 ust 1 pkt 3 zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; Ewentualnie drugi raz wolna ręka. ad. 2. dzieliłam tylko na obiekty - wszystkie usługi dotyczące jednego obiektu były objęte jedną umową (ochrona fizyczna + monitoring + interwencje) - należy rozważyć zasadność takiego podziału, czy ma to sens i czemu miałoby służyć, z doświadczenia wiem, że firmy ochroniarskie inaczej kalkulują monitoring przy jednoczesnym świadczeniu usługi ochrony fizycznej ad. 3. nic nie stoi na przeszkodzie pod względem ustawy PZP, żeby opóźnić rozpoczęcie świadczenia usługi - należy to tylko odpowiednio opisać w sposób jednoznaczny i zrozumiały warto rozważyć kwestie budżetowe, jeśli zamawiającym jest jednostka budżetowa, bo to raczej w tym tkwi problem w udzielaniu zamówień na przyszłe lata
0
2019-07-24 07:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy