Forum


Powrót Unieważnienie postępowania z art. 93 ust. 1a

V.

Violetta .....

2

Treść wprowadzenia do wyliczenia w ust.1a została zmieniona od 19 września 2018 r. i obecnie w przepisie tym nie mówi się o jakie środki chodzi. W poprzednim brzmieniu były to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Nie miałabym wątpliwości, że nieprzyznanie innych środków w chwili obecnej też może skutkować unieważnieniem gdyby nie fakt, iż w programie LEX pismo UZP, w którym mowa jest tylko o tych dwóch przypadkach dofinansowania nie było oznaczone jako aktualne. Ponadto, w ogłoszeniu zamieszczanym w BZP również nie zmieniono treści informacji o możliwości unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania środków. My czekamy na dofinansowanie programu dotyczącego społeczności romskiej.
Treść wprowadzenia do wyliczenia w ust.1a została zmieniona od 19 września 2018 r. i obecnie w przepisie tym nie mówi się o jakie środki chodzi. W poprzednim brzmieniu były to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Nie miałabym wątpliwości, że nieprzyznanie innych środków w chwili obecnej też może skutkować unieważnieniem gdyby nie fakt, iż w programie LEX pismo UZP, w którym mowa jest tylko o tych dwóch przypadkach dofinansowania nie było oznaczone jako aktualne. Ponadto, w ogłoszeniu zamieszczanym w BZP również nie zmieniono treści informacji o możliwości unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania środków. My czekamy na dofinansowanie programu dotyczącego społeczności romskiej.
0
2019-07-24 14:30 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 615

Bezwzględnie chodzi o każde inne środki nie będące objete budżetem gminy.
Bezwzględnie chodzi o każde inne środki nie będące objete budżetem gminy.
0
2019-07-24 14:49 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy