Forum


Powrót Zamówienie z podziałem na części, a zamówienie z wolnej ręki

M.

Malwina .....

10

Dzień dobry :)
Broker przeprowadzał dla nas postępowanie na ubezpieczenie z podziałem na 4 części. Wybraliśmy ofertę tylko w jednej, bo na pozostałe nie wpłynęła żadna oferta.
Następnie broker przeprowadził postępowania z wolnej ręki (3 postępowania na pozostałe 3 części) z tym, że teraz przedstawił nam jedną ofertę złożoną w jednym postępowaniu z wolnej ręki, ale oferta ta dotyczy części I i II głównego zamówienia. Ubezpieczyciel twierdzi, że osobno nie mogą złożyć oferty. Zastanawiam się, czy możemy przyjąć taką ofertę, czy nie będzie niezgodności z SIWZ? Wygląda to tak, jakby połączyć dwa postępowania z wolnej ręki w jedno. Proszę o pomoc!
Dzień dobry :) Broker przeprowadzał dla nas postępowanie na ubezpieczenie z podziałem na 4 części. Wybraliśmy ofertę tylko w jednej, bo na pozostałe nie wpłynęła żadna oferta. Następnie broker przeprowadził postępowania z wolnej ręki (3 postępowania na pozostałe 3 części) z tym, że teraz przedstawił nam jedną ofertę złożoną w jednym postępowaniu z wolnej ręki, ale oferta ta dotyczy części I i II głównego zamówienia. Ubezpieczyciel twierdzi, że osobno nie mogą złożyć oferty. Zastanawiam się, czy możemy przyjąć taką ofertę, czy nie będzie niezgodności z SIWZ? Wygląda to tak, jakby połączyć dwa postępowania z wolnej ręki w jedno. Proszę o pomoc!
0
2019-07-25 10:25 0

J.

Jagoda .....

49

art. 67 ust 1 pkt 4 pierwotne warunki zamówienia nie mogą ulec zmianie...
Obstawiałabym konieczność przeprowadzenia nowej procedury przetargowej.
art. 67 ust 1 pkt 4 pierwotne warunki zamówienia nie mogą ulec zmianie... Obstawiałabym konieczność przeprowadzenia nowej procedury przetargowej.
0
2019-07-25 10:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy