Forum


Powrót Oferta, uzupełnienie, zobowiązania

H.

Hubert .....

21

Szanowni Państwo, proszę o pilną podpowiedź.

Przetarg nieograniczony poniżej progów UE. Złożono tylko jedną ofertę. Oferta zawiera Formularz ofertowy oraz wadium. Brak było oświadczenia o spełnianiu warunków, oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i pełnomocnictwa. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 i 3a wezwał do ich uzupełnienia.
Wykonawca złożył brakujące oświadczenia i pełnomocnictwo, jednakże z treści oświadczeń wynika, że wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego - i jednocześnie załączył zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów, którego nie złożył wraz z ofertą.

Czy należy uznać to za prawidłowe działanie ?
Szanowni Państwo, proszę o pilną podpowiedź. Przetarg nieograniczony poniżej progów UE. Złożono tylko jedną ofertę. Oferta zawiera Formularz ofertowy oraz wadium. Brak było oświadczenia o spełnianiu warunków, oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i pełnomocnictwa. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 i 3a wezwał do ich uzupełnienia. Wykonawca złożył brakujące oświadczenia i pełnomocnictwo, jednakże z treści oświadczeń wynika, że wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego - i jednocześnie załączył zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów, którego nie złożył wraz z ofertą. Czy należy uznać to za prawidłowe działanie ?
0
2019-07-26 10:26 0

J.

Jagoda .....

49

według mnie jest wszystko ok, ponieważ zobowiązanie podmiotu trzeciego jest dokumentem służącym potwierdzeniu spełniania warunku udziału w postępowaniu, a więc podlega uzupełnieniu
według mnie jest wszystko ok, ponieważ zobowiązanie podmiotu trzeciego jest dokumentem służącym potwierdzeniu spełniania warunku udziału w postępowaniu, a więc podlega uzupełnieniu
0
2019-07-26 10:59 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy