Forum


Powrót Zamówienie z wolnej ręki

M.

Mariusz .....

Fachowiec 611

Witam,
Zwracam się z zapytaniem dot. zamówienia z wolnej ręki. Stan faktyczny: W 2017 r. został ogłoszony przetarg unijny na usługi leśne. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu została podpisana umowa z wykonawcą na lata od 01.01.18 -31.12.19. Jednakże umowa zostanie zrealizowana do końca czerwca 2019 i w związku z tym zachodzi potrzeba udzielenia zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. W ogłoszeniu o zamówieniu przewidziano dawne "zamówienia uzupełniające". Wartość zamówienia z wolnej ręki wyniesie około 40 000,00 zł co daje ponad 9 000 euro. W tym roku planowany jest przetarg unijny na usługi leśne w trybie przetargu nieograniczonego. Mając na uwadze powyższe zamówienie z wolnej ręki, jej wartość należy zsumować z planowanymi zamówienia na usługi leśne w tym roku a co za tym idzie zamówienie z wolnej ręki należy przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej czy zamówienie z wolnej ręki traktować jako odrębne zamówienie i zamieścić je w BZP? Jak prawidłowo postąpić? Z góry dziękuje za udzieloną pomoc w tym zakresie.
Witam, Zwracam się z zapytaniem dot. zamówienia z wolnej ręki. Stan faktyczny: W 2017 r. został ogłoszony przetarg unijny na usługi leśne. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu została podpisana umowa z wykonawcą na lata od 01.01.18 -31.12.19. Jednakże umowa zostanie zrealizowana do końca czerwca 2019 i w związku z tym zachodzi potrzeba udzielenia zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. W ogłoszeniu o zamówieniu przewidziano dawne "zamówienia uzupełniające". Wartość zamówienia z wolnej ręki wyniesie około 40 000,00 zł co daje ponad 9 000 euro. W tym roku planowany jest przetarg unijny na usługi leśne w trybie przetargu nieograniczonego. Mając na uwadze powyższe zamówienie z wolnej ręki, jej wartość należy zsumować z planowanymi zamówienia na usługi leśne w tym roku a co za tym idzie zamówienie z wolnej ręki należy przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej czy zamówienie z wolnej ręki traktować jako odrębne zamówienie i zamieścić je w BZP? Jak prawidłowo postąpić? Z góry dziękuje za udzieloną pomoc w tym zakresie.
0
2019-07-29 10:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy