Forum


Powrót uprawnienia budowlane w specjalności bez ograniczeń

A.

Agnieszka .....

12

W przetargu wymagałam, aby Wykonawca wykazał się Kierownikiem robót w branży drogowej – minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót w specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne im ważne uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów w wymaganej specjalności dla prowadzonych robót.
Wykonawca dał mi uprawnienia wydane w 1975 roku dla obywatela technika drogowego, który otrzymał uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie drogowych obiektów budowlanych w specjalności dróg. Czy one są bez ograniczeń, jeśli ma on wykształcenie średnie techniczne?
W przetargu wymagałam, aby Wykonawca wykazał się Kierownikiem robót w branży drogowej – minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót w specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne im ważne uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów w wymaganej specjalności dla prowadzonych robót. Wykonawca dał mi uprawnienia wydane w 1975 roku dla obywatela technika drogowego, który otrzymał uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie drogowych obiektów budowlanych w specjalności dróg. Czy one są bez ograniczeń, jeśli ma on wykształcenie średnie techniczne?
0
2019-07-29 16:27 0

J.

Jagoda .....

49

Wykształcenie nie ma nic wspólnego z uprawnieniami. Uprawnienia budowlane nadaje inny organ po zdaniu odpowiedniego egzaminu.
Jeśli zamawiający ma wątpliwości, należy wezwać wykonawcę do wyjaśnień.
Wykształcenie nie ma nic wspólnego z uprawnieniami. Uprawnienia budowlane nadaje inny organ po zdaniu odpowiedniego egzaminu. Jeśli zamawiający ma wątpliwości, należy wezwać wykonawcę do wyjaśnień.
0
2019-07-30 08:51 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy