Forum


Powrót Czy JEDZ jest OFERTĄ czy innym dokumentem tzn. załącznikiem do protokołu ... ?

J.

Justyna .....

6

Witam,
Prowadzimy postępowanie pow. progów unijnych. Ofertę swoją złożyło 2 Wykonawców. Każdy z nich złożył formularz ofertowy oraz JEDZ i potwierdzenie wniesienia wadium - elektronicznie oczywiście.
Jedna z firm zwraca się z pismem aby na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy Pzp przesłać na emalia protokół z postępowania wraz z załącznikami, w tym: JEDZ oraz dokument potwierdzający wniesienia wadium.
My wysłaliśmy im tylko Formularz ofertowy który jest jawny w tym momencie. Jesteśmy na etapie wezwania jednego Wykonawcy do poprawy JEDZ'a i daliśmy termin 5 dni.
Moje pytanie jest takie....: Czy powinniśmy przekazać Wykonawcy JEDZ oraz dok. potwierdzający wniesienie wadium? bo według nas to są załączniki do protokołu które są jawne po wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wy jak uważacie? Jak byście zrobili ?
Witam, Prowadzimy postępowanie pow. progów unijnych. Ofertę swoją złożyło 2 Wykonawców. Każdy z nich złożył formularz ofertowy oraz JEDZ i potwierdzenie wniesienia wadium - elektronicznie oczywiście. Jedna z firm zwraca się z pismem aby na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy Pzp przesłać na emalia protokół z postępowania wraz z załącznikami, w tym: JEDZ oraz dokument potwierdzający wniesienia wadium. My wysłaliśmy im tylko Formularz ofertowy który jest jawny w tym momencie. Jesteśmy na etapie wezwania jednego Wykonawcy do poprawy JEDZ'a i daliśmy termin 5 dni. Moje pytanie jest takie....: Czy powinniśmy przekazać Wykonawcy JEDZ oraz dok. potwierdzający wniesienie wadium? bo według nas to są załączniki do protokołu które są jawne po wyborze najkorzystniejszej oferty. Wy jak uważacie? Jak byście zrobili ?
0
2019-07-30 13:37 0

J.

Joanna .....

68

Zrobiłabym identycznie :) pozdrawiam
Zrobiłabym identycznie :) pozdrawiam
0
2019-07-30 14:03 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy