Forum


Powrót najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę jaką zamawiający chciał przeznaczyć na zamówienie

W.

Wioleta .....

2

Witam na postępowanie wpłynęły dwie oferty , kryteriami oceny ofert była cena , termin gwarancji i termin płatności
Firma 1 zaproponowała wyższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia , natomiast zdobyła więcej punktów w kryteriach innych i w ten sposób uzyskała max ilość punktów do zdobycia
Firma 2 - cena niższa , ale mniej punktów w kryteriach pozostałych
Co zrobic, jesli oferta z wyższą cena przekracza zakładany nasz budżet - unieważnić ? postępowanie czy można wybrac ofertę drugą z nizszą ceną ale mniejszą ilością punktów
Witam na postępowanie wpłynęły dwie oferty , kryteriami oceny ofert była cena , termin gwarancji i termin płatności Firma 1 zaproponowała wyższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia , natomiast zdobyła więcej punktów w kryteriach innych i w ten sposób uzyskała max ilość punktów do zdobycia Firma 2 - cena niższa , ale mniej punktów w kryteriach pozostałych Co zrobic, jesli oferta z wyższą cena przekracza zakładany nasz budżet - unieważnić ? postępowanie czy można wybrac ofertę drugą z nizszą ceną ale mniejszą ilością punktów
0
2019-07-31 15:09 0

K.

Katarzyna .....

11

Niestety można tylko dołożyć brakujące środki do ceny najkorzystniejszej oferty albo unieważnić postępowanie. Nie ma znaczenia, która oferta ma niższą cenę, bo najkorzystniejsza to ta, która uzyskała najwięcej punktów w kryteriach oceny ofert i tylko ta oferta może zostać wybrana jako najkorzystniejsza.
Niestety można tylko dołożyć brakujące środki do ceny najkorzystniejszej oferty albo unieważnić postępowanie. Nie ma znaczenia, która oferta ma niższą cenę, bo najkorzystniejsza to ta, która uzyskała najwięcej punktów w kryteriach oceny ofert i tylko ta oferta może zostać wybrana jako najkorzystniejsza.
0
2019-07-31 16:07 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy