Forum


Powrót Przetarg - udział Wykonawcy, który przygotowywał OPZ

KM

Karolina Misztal

14

Co sądzicie o takiej sytuacji: Wykonawca wygrał postępowanie na dostawę systemu informatycznego. Zgodnie z umową przygotował OPZ do przetargu na dostawę serwera potrzebnego do obsługi tego systemu i brał udział w opracowywaniu odpowiedzi na pytania do SIWZ. Czy może wziąć udział w tym przetargu? Jeżeli należy go wykluczyć z postępowania, to na jakiej podstawie?
Co sądzicie o takiej sytuacji: Wykonawca wygrał postępowanie na dostawę systemu informatycznego. Zgodnie z umową przygotował OPZ do przetargu na dostawę serwera potrzebnego do obsługi tego systemu i brał udział w opracowywaniu odpowiedzi na pytania do SIWZ. Czy może wziąć udział w tym przetargu? Jeżeli należy go wykluczyć z postępowania, to na jakiej podstawie?
0
2019-08-01 12:36 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 978

Art.24 ust. 1 pkt 19:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

Oczywiście nie zawsze się wyklucza w każdym przypadku, zawsze należy sprawę dokładnie wyjaśnić i sprawdzić czy wszystkie przesłanki zostały spełnione.
Art.24 ust. 1 pkt 19: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; Oczywiście nie zawsze się wyklucza w każdym przypadku, zawsze należy sprawę dokładnie wyjaśnić i sprawdzić czy wszystkie przesłanki zostały spełnione.
0
2019-08-01 16:15 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy