Forum


Powrót Dokumenty tłumaczone bez dokumentów źródłowych

R.

Robert .....

7

Wykonawca najkorzystniejszy, przesłał na potwierdzenie spełnienia warunków w postępowaniu deklarację zgodności, które są tłumaczone na język polski, jednak nie przesłał dokumentu źródłowego.
Czy powinien takie dokumenty dostarczyć? Muszę go wezwać?
Wykonawca najkorzystniejszy, przesłał na potwierdzenie spełnienia warunków w postępowaniu deklarację zgodności, które są tłumaczone na język polski, jednak nie przesłał dokumentu źródłowego. Czy powinien takie dokumenty dostarczyć? Muszę go wezwać?
0
2019-08-02 05:38 0

J.

Jagoda .....

49

§ 16 us. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Należy wezwać do przesłania dokumentu źródłowego.
§ 16 us. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Należy wezwać do przesłania dokumentu źródłowego.
0
2019-08-02 06:57 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy