Forum


Powrót oświadczenie wykonania robót / podwykonawca

P.

Patrycja .....

2

Temat powielam :

Zamawiający otrzymał ofertę od Wykonawcy X który na potwierdzenie należytego wykonania umowy dostarcza referencje, natomiast na tych referencjach widnieje informacja , że Wykonawca wykonywał prace ale jako Podwykonawca.? Referencje są od Wykonawcy Y który wziął firmę X jako podwykonawcę - roboty wykonane były na rzecz Domu Seniora )Wykonawcę głównego Z). Czy referencje powinny zostać przedstawione z Domu Seniora czyli firmy głównej Z na rzecz której wykonane było zamówienie? Czy Wykonawca Y który wziął podwykonawcę może wystawić zaświadczenie ? I tak naprawdę Zamawiający nie posiada referencji od Wykonawcy głównego czyli tego na rzecz którego prace były Wykonane przez Wykonawcę XY.
Temat powielam : Zamawiający otrzymał ofertę od Wykonawcy X który na potwierdzenie należytego wykonania umowy dostarcza referencje, natomiast na tych referencjach widnieje informacja , że Wykonawca wykonywał prace ale jako Podwykonawca.? Referencje są od Wykonawcy Y który wziął firmę X jako podwykonawcę - roboty wykonane były na rzecz Domu Seniora )Wykonawcę głównego Z). Czy referencje powinny zostać przedstawione z Domu Seniora czyli firmy głównej Z na rzecz której wykonane było zamówienie? Czy Wykonawca Y który wziął podwykonawcę może wystawić zaświadczenie ? I tak naprawdę Zamawiający nie posiada referencji od Wykonawcy głównego czyli tego na rzecz którego prace były Wykonane przez Wykonawcę XY.
0
2019-08-07 13:44 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 850

Wystarczą referencje wystawione przez Y. To on zatrudnia i on stwierdza, czy jego zdaniem jego podwykonawca należycie zrealizował robotę budowlaną. Myślę, że cytat z ustawy powinien rozwiać twoje wątpliwości Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
9b) umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wzor-umowa-o-podwykonawstwo-z-omowieniem
Wystarczą referencje wystawione przez Y. To on zatrudnia i on stwierdza, czy jego zdaniem jego podwykonawca należycie zrealizował robotę budowlaną. Myślę, że cytat z ustawy powinien rozwiać twoje wątpliwości Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 9b) umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wzor-umowa-o-podwykonawstwo-z-omowieniem
0
2019-08-07 13:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy