Forum


Powrót podwykonawstwo w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

A.

Anna .....

Fachowiec 127

W części IV.7 ogłoszenia o udzieleniu zamówienia należy określić wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy. Jeżeli na etapie udzielenia zamówienia nie jest znana ta wartość, czy można nie wypełniać tego punktu, czy też przez zamieszczeniem ogłoszenia wystąpić do Wykonawcy o określenie tej wartości. W ofercie Wykonawca wskazuje tylko część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy bez określania jej wartości.
W części IV.7 ogłoszenia o udzieleniu zamówienia należy określić wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy. Jeżeli na etapie udzielenia zamówienia nie jest znana ta wartość, czy można nie wypełniać tego punktu, czy też przez zamieszczeniem ogłoszenia wystąpić do Wykonawcy o określenie tej wartości. W ofercie Wykonawca wskazuje tylko część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy bez określania jej wartości.
0
2019-08-09 08:27 0

J.

Joanna .....

68

Jeśli nie ma Pani takiej możliwości (choć czasami z kwot Zamawiającego można wysnuć wielkości i odnieść je do kwoty Wykonawcy) to proszę nie wypełniać. :) świat zamówień publicznych nie zawali się z tego powodu.
Jeśli nie ma Pani takiej możliwości (choć czasami z kwot Zamawiającego można wysnuć wielkości i odnieść je do kwoty Wykonawcy) to proszę nie wypełniać. :) świat zamówień publicznych nie zawali się z tego powodu.
0
2019-08-09 09:45 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy