Forum


Powrót Postępowanie unijne - wezwanie do oświadczeń i dokumentów art. 26 ust.1 ustawy - ... a teraz unieważnienie postępowania ...

J.

Justyna .....

6

witam,
Mam pytanie... Mieliśmy postępowanie unijne, przystąpiło 2 Wykonawców, oby dwie oferty przewyższają kwotę naszego budżetu...
Decyzją jaka zapadła - było to że mamy i tak wzywać wykonawcę który dał najniższa cenę (pomimo że przewyższa naszą kwotę którą Zamawiający przeznaczał...) do przesłania oświadczeń i dokumentów z art. 26 ust. 1 Pzp. Wykonawcy mają czas do 14.08.2019 żeby dostarczyć dokumenty z wezwania Zamawiającego.
Prezydent spotkał się z Radnymi miasta i radni podjęli decyzję, że mamy unieważniać postępowanie jednak, bo tj. jednak za duża wartość przekroczenia kwoty którą Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.
Teraz pojawia się pytanie... Czy Zamawiający może ogłosić unieważnienie postępowania dziś na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 4) ustawy???
tzn w unieważnieniu postępowania napisać, że informuję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Chodzi o to czy możemy unieważnić postępowanie jeszcze przed dostarczeniem nam dokumentów przez Wykonawców ???
witam, Mam pytanie... Mieliśmy postępowanie unijne, przystąpiło 2 Wykonawców, oby dwie oferty przewyższają kwotę naszego budżetu... Decyzją jaka zapadła - było to że mamy i tak wzywać wykonawcę który dał najniższa cenę (pomimo że przewyższa naszą kwotę którą Zamawiający przeznaczał...) do przesłania oświadczeń i dokumentów z art. 26 ust. 1 Pzp. Wykonawcy mają czas do 14.08.2019 żeby dostarczyć dokumenty z wezwania Zamawiającego. Prezydent spotkał się z Radnymi miasta i radni podjęli decyzję, że mamy unieważniać postępowanie jednak, bo tj. jednak za duża wartość przekroczenia kwoty którą Zamawiający przeznaczył na realizację zadania. Teraz pojawia się pytanie... Czy Zamawiający może ogłosić unieważnienie postępowania dziś na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 4) ustawy??? tzn w unieważnieniu postępowania napisać, że informuję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Chodzi o to czy możemy unieważnić postępowanie jeszcze przed dostarczeniem nam dokumentów przez Wykonawców ???
0
2019-08-09 12:13 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 653

Uważam, że na tym etapie możecie unieważnić postępowanie. Jeżeli decyzja rady jest niezmienna i ostateczna to nie ma na co czekać. Do postępowania warto dołączyć protokół z posiedzenia rady, w którym będzie informacja, że rada nie wyraziła zgody na zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.
Uważam, że na tym etapie możecie unieważnić postępowanie. Jeżeli decyzja rady jest niezmienna i ostateczna to nie ma na co czekać. Do postępowania warto dołączyć protokół z posiedzenia rady, w którym będzie informacja, że rada nie wyraziła zgody na zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.
0
2019-08-09 12:53 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy