Forum


Powrót art. 23

M.

Monika .....

0

Czy wg Państwa w przypadku postawienia warunku wykonania 2 robót budowlanych obejmujących swym zakresem np. wykonanie sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej mogę uznać warunek za spełniony jeżeli wykonawcy występujący wspólnie zsumują swój potencjał ( np. jeden konsorcjant wykonał. 2 roboty polegające na budowie sieci, a drugi 2 roboty polegające na odtworzeniu nawierzchni?
Czy wg Państwa w przypadku postawienia warunku wykonania 2 robót budowlanych obejmujących swym zakresem np. wykonanie sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej mogę uznać warunek za spełniony jeżeli wykonawcy występujący wspólnie zsumują swój potencjał ( np. jeden konsorcjant wykonał. 2 roboty polegające na budowie sieci, a drugi 2 roboty polegające na odtworzeniu nawierzchni?
1
2016-09-27 07:50 0

M.

Marta .....

27

W sprawie sumowania doświadczenia jest wzorcowy wyrok KIO 1495/14 i wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie Sygnatura akt VIII Ga 327/14. Oba te wyroki potwierdzają, ze doświadczenia nie sumuje się.
W sprawie sumowania doświadczenia jest wzorcowy wyrok KIO 1495/14 i wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie Sygnatura akt VIII Ga 327/14. Oba te wyroki potwierdzają, ze doświadczenia nie sumuje się.
1
2016-09-27 07:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy