Forum


Powrót Informacja po wyborze po decyzji KIO

K.

Krystyna .....

0

Po otrzymaniu postanowienia od KIO ( Zamawiający uznał odwołanie w całości, nikt nie przystąpił do odwołania, procedura poniżej progów, 2 oferty), zamawiający unieważnił czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i dokonał ponownej czynności badania i oceny ofert w tym odrzucenie oferty wybranego wykonawcy .
Teraz mam pytanie jakie informacje i komu mam wysłać o wyborze oferty po tych czynnościach ?
Po otrzymaniu postanowienia od KIO ( Zamawiający uznał odwołanie w całości, nikt nie przystąpił do odwołania, procedura poniżej progów, 2 oferty), zamawiający unieważnił czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i dokonał ponownej czynności badania i oceny ofert w tym odrzucenie oferty wybranego wykonawcy . Teraz mam pytanie jakie informacje i komu mam wysłać o wyborze oferty po tych czynnościach ?
0
2019-08-12 11:24 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Art. 92 stanowi o tym kiedy i co przekazujemy Wykonawcom, a więc informacje o wyborze przekazujemy wszystkim wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu i na stronę.
Art. 92 stanowi o tym kiedy i co przekazujemy Wykonawcom, a więc informacje o wyborze przekazujemy wszystkim wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu i na stronę.
0
2019-08-12 12:07 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy