Forum


Powrót VAT a gra słow w ofercie wariantowej

W.

Wojciech .....

Fachowiec 598

Przewidziano takie rozwiązanie w postepowaniu poniżej UE. I tu pies pogrzebany. Chodzi o grę słów w sposobie samego wykonania. W moim podstawowym opisie i nazewnictwie VAT klasyfikowany na 23%, natomiast w opisie wariantu Wykonawca zastosował stawki również 5% i 8% Vat. Zgodnie z dostosowanie do zapisów ustawy w zakresie grup obie oferty sa poprawne ale nie równorzędnie liczone. Dla gminy elementem wydatkowym jest kwota brutto (i tak płynie we wniosku) - jak więc porównać i czy przyjąć oferty róznie liczone. proszę o parę uwag.
Przewidziano takie rozwiązanie w postepowaniu poniżej UE. I tu pies pogrzebany. Chodzi o grę słów w sposobie samego wykonania. W moim podstawowym opisie i nazewnictwie VAT klasyfikowany na 23%, natomiast w opisie wariantu Wykonawca zastosował stawki również 5% i 8% Vat. Zgodnie z dostosowanie do zapisów ustawy w zakresie grup obie oferty sa poprawne ale nie równorzędnie liczone. Dla gminy elementem wydatkowym jest kwota brutto (i tak płynie we wniosku) - jak więc porównać i czy przyjąć oferty róznie liczone. proszę o parę uwag.
0
2019-08-13 15:13 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 850

Według mnie zasady i sposób obliczenia ceny musi być taki sam, czyli porównywalny, a w tym przypadku nie jest. Jest dzisiaj na stronie UZP ogłoszenie o zamówieniu na usługę cateringową, gdzie UZP wręcz zabrania zastosowania stawek VAT- u dla poszczególnych produktów. Chodzi przede wszystkim o porównywalność ofert, żeby wszystkie ceny były obliczone w ten sam sposób. To, że na etapie realizacji wykonawca zastosuje stawki VAT, do których jest uprawniony, bo np. korzysta ze zwolnienia - to już inna bajka i jego prawo. Na etapie wystawienia faktury to wykonawca odpowiada za to, czy poprawnie naliczył i odprowadził VAT. Z kolei na etapie postępowania, to zamawiający odpowiada za ustalenie prawidłowej stawki VAT zamówienia. I wydaje mi się, że zawsze zamawiający może ustalić podstawową stawkę VAT czyli 23% dla całości zamówienia.
Według mnie zasady i sposób obliczenia ceny musi być taki sam, czyli porównywalny, a w tym przypadku nie jest. Jest dzisiaj na stronie UZP ogłoszenie o zamówieniu na usługę cateringową, gdzie UZP wręcz zabrania zastosowania stawek VAT- u dla poszczególnych produktów. Chodzi przede wszystkim o porównywalność ofert, żeby wszystkie ceny były obliczone w ten sam sposób. To, że na etapie realizacji wykonawca zastosuje stawki VAT, do których jest uprawniony, bo np. korzysta ze zwolnienia - to już inna bajka i jego prawo. Na etapie wystawienia faktury to wykonawca odpowiada za to, czy poprawnie naliczył i odprowadził VAT. Z kolei na etapie postępowania, to zamawiający odpowiada za ustalenie prawidłowej stawki VAT zamówienia. I wydaje mi się, że zawsze zamawiający może ustalić podstawową stawkę VAT czyli 23% dla całości zamówienia.
0
2019-08-13 15:41 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy