Forum


Powrót Czy wykaz robót udostępnia się po otwarciu ofert ?

A.

Agnieszka .....

12

Wykonawca chce mieć wgląd w oferty. Czy mogę mu udostępnić oświadczenie o spełnieniu warunków, wykaz osób i wykaz robót, czy dopiero po wyborze oferty najkorzystniejszej?
Wykonawca chce mieć wgląd w oferty. Czy mogę mu udostępnić oświadczenie o spełnieniu warunków, wykaz osób i wykaz robót, czy dopiero po wyborze oferty najkorzystniejszej?
0
2019-08-14 10:06 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Po otwarciu ofert udostępniamy złożoną ofertę (bez części dokumentów objętych TP - jeżeli oferta zawiera takie części i Wykonawca prawidłowo udowodnił/udokumentował zasadność zastrzeżenia).
Pozostałą dokumentację z procesu badania i oceny ofert udostępniamy po wyborze najkorzystniejszej oferty (Protokół wraz z załącznikami).
Po otwarciu ofert udostępniamy złożoną ofertę (bez części dokumentów objętych TP - jeżeli oferta zawiera takie części i Wykonawca prawidłowo udowodnił/udokumentował zasadność zastrzeżenia). Pozostałą dokumentację z procesu badania i oceny ofert udostępniamy po wyborze najkorzystniejszej oferty (Protokół wraz z załącznikami).
0
2019-08-14 10:10 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy