Forum


Powrót Korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 850

PN poniżej progu. Zamawiający postawił następujący warunek:
1) 2 roboty budowlane polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie dróg o nawierzchni asfaltowej o wartości nie mniejszej niż 1.800 tys zł.
i
2) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, lub rozbudowie chodnika, placu, parkingu lub innej nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto.
Z treści FO, oświadczenia wstępnego o niepodleganiu wykluczeniu i zobowiązania podmiotu trzeciego wynika, że wykonawca korzysta z doświadczenia podmiotu trzeciego X na roboty brukarskie, który te prace wykona, jako podwykonawca (czyli jest ok).
Na wezwanie z art. 26 ust. 2 wykonawca złożył wykaz robót, w którym wskazał jedną robotę brukarską, ale swoją oraz dwie roboty na asfalt, w tym jedną swoją i jedną zrealizowaną przez podmiot trzeci X, czyli ten sam, który złożył zobowiązanie na roboty brukarskie.
Niby nic, a mam wątpliwości. Czekam na pomysły, co byście dalej zrobili. Miało być prosto, a teraz mam wątpliwości.
PN poniżej progu. Zamawiający postawił następujący warunek: 1) 2 roboty budowlane polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie dróg o nawierzchni asfaltowej o wartości nie mniejszej niż 1.800 tys zł. i 2) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, lub rozbudowie chodnika, placu, parkingu lub innej nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto. Z treści FO, oświadczenia wstępnego o niepodleganiu wykluczeniu i zobowiązania podmiotu trzeciego wynika, że wykonawca korzysta z doświadczenia podmiotu trzeciego X na roboty brukarskie, który te prace wykona, jako podwykonawca (czyli jest ok). Na wezwanie z art. 26 ust. 2 wykonawca złożył wykaz robót, w którym wskazał jedną robotę brukarską, ale swoją oraz dwie roboty na asfalt, w tym jedną swoją i jedną zrealizowaną przez podmiot trzeci X, czyli ten sam, który złożył zobowiązanie na roboty brukarskie. Niby nic, a mam wątpliwości. Czekam na pomysły, co byście dalej zrobili. Miało być prosto, a teraz mam wątpliwości.
0
2019-08-16 09:33 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Najpierw wezwać o wyjaśnienie
Najpierw wezwać o wyjaśnienie
0
2019-08-16 09:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy