Forum


Powrót GRUPA KAPITAŁOWA - oświadczenie

I.

Iga .....

0

Jest firma XYZ Spółka z o.o. Na jej Bazie powstaje druga firma XYZ Spółka z o.o. Spółka komandytowa. Siedziby obu firm są pod tym samym adresem. Sp. z o.o. jest wpisana jako wspólnik do Sp.k., a zarząd Sp. z o.o. jest upoważniony jednoosobowo do jej reprezentowania. Obie firmy mają różne NIP-y - rodzaj działalności ten sam.
W przetargu nieograniczonym występuje Sp. k. , a Sp. z o.o. jako podmiot trzeci udziela doświadczenia i będzie jako podwykonawca brać udział w wykonywaniu robót budowlanych. Jak w takiej sytuacji powinniśmy wypełnić oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej?
Jest firma XYZ Spółka z o.o. Na jej Bazie powstaje druga firma XYZ Spółka z o.o. Spółka komandytowa. Siedziby obu firm są pod tym samym adresem. Sp. z o.o. jest wpisana jako wspólnik do Sp.k., a zarząd Sp. z o.o. jest upoważniony jednoosobowo do jej reprezentowania. Obie firmy mają różne NIP-y - rodzaj działalności ten sam. W przetargu nieograniczonym występuje Sp. k. , a Sp. z o.o. jako podmiot trzeci udziela doświadczenia i będzie jako podwykonawca brać udział w wykonywaniu robót budowlanych. Jak w takiej sytuacji powinniśmy wypełnić oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej?
0
2019-08-20 09:07 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 991

Oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do grupy kapitałowej odnosi się do wszystkich wykonawców składających oferty w danym postępowaniu. W powyższym przypadku ofertę składa jedna spółka i w oświadczeniu musi się odnieść tylko do innych wykonawców którzy złożyli oferty w postępowaniu.
Oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do grupy kapitałowej odnosi się do wszystkich wykonawców składających oferty w danym postępowaniu. W powyższym przypadku ofertę składa jedna spółka i w oświadczeniu musi się odnieść tylko do innych wykonawców którzy złożyli oferty w postępowaniu.
0
2019-08-20 09:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy