Forum


Powrót zamówienie z wolnej ręki a oferta złożona po terminie

E.

Ewelina .....

0

Witam chciałam się dowiedzieć czy mogę zastosować zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 jeżeli w uprzednio prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta (do upływu terminu składania ofert). Natomiast godzinę po czasie do zamawiającego kurier dostarczył ofertę która zgodnie z art. 84ust. 2 podlegała niezwłocznie zwrotowi. Zastanawiam się czy ta oferta złożona po terminie ma status oferty czy też nie i traktuje dalej postępowanie jako że żadna oferta nie wpłynęła skoro zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ) z uwagi na fakt iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu , a tym samym mogę dokonać negocjacji z wybranym wykonawcą?
Witam chciałam się dowiedzieć czy mogę zastosować zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 jeżeli w uprzednio prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta (do upływu terminu składania ofert). Natomiast godzinę po czasie do zamawiającego kurier dostarczył ofertę która zgodnie z art. 84ust. 2 podlegała niezwłocznie zwrotowi. Zastanawiam się czy ta oferta złożona po terminie ma status oferty czy też nie i traktuje dalej postępowanie jako że żadna oferta nie wpłynęła skoro zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ) z uwagi na fakt iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu , a tym samym mogę dokonać negocjacji z wybranym wykonawcą?
0
2019-08-20 10:02 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 872

Wg mnie nie ma przeciwwskazań.
Wg mnie nie ma przeciwwskazań.
0
2019-08-20 10:34 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy