Forum


Powrót Dokumenty przesłane elektronicznie

K.

Katarzyna .....

26

Czy Wykonawca może na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 uPzp, przesłać wymagane dokumenty i oświadczenia (pdf) w formie skompresowanej do jednego pliku archiwum (ZIP), podpisać tylko ten plik kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy też musi każdy z dokumentów osobno podpisać?
Czy Wykonawca może na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 uPzp, przesłać wymagane dokumenty i oświadczenia (pdf) w formie skompresowanej do jednego pliku archiwum (ZIP), podpisać tylko ten plik kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy też musi każdy z dokumentów osobno podpisać?
0
2019-08-20 11:03 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 653

Podpisanie całej paczki ZIP jednym podpisem jest prawidłowe (nie ma potrzeby podpisywania każdego dokumentu z osobna).
Podpisanie całej paczki ZIP jednym podpisem jest prawidłowe (nie ma potrzeby podpisywania każdego dokumentu z osobna).
0
2019-08-20 11:08 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy