Forum


Powrót wadium w kwocie EURO ???

A.

Anna .....

30

Witam,
postępowanie powyżej progu, finansowane ze środków UE.
Czy Zamawiający powinien dopuścić taką możliwość,że wadium w postaci przelewu bankowego można wpłacić w EURO w kwocie zbliżonej do wymaganej i podać nr konta walutowego?

Będę wdzięczna za podpowiedzi.
Witam, postępowanie powyżej progu, finansowane ze środków UE. Czy Zamawiający powinien dopuścić taką możliwość,że wadium w postaci przelewu bankowego można wpłacić w EURO w kwocie zbliżonej do wymaganej i podać nr konta walutowego? Będę wdzięczna za podpowiedzi.
0
2019-08-20 11:18 0

J.

Jagoda .....

49

Nie sądzę, że dopuszczenie wadium w innej walucie niż PLN jest powinnością. Raczej zamawiający może dopuścić taką możliwość. Ważne, aby odpowiednio uregulować kurs EUR w zapisach SIWZ, aby wykonawcy byli precyzyjnie poinformowani, jaką wartość wadium należy wnieść i aby zachować zasadę równego traktowania (uniknąć różnić w wartości wadium w PLN i EUR).
Nie sądzę, że dopuszczenie wadium w innej walucie niż PLN jest powinnością. Raczej zamawiający może dopuścić taką możliwość. Ważne, aby odpowiednio uregulować kurs EUR w zapisach SIWZ, aby wykonawcy byli precyzyjnie poinformowani, jaką wartość wadium należy wnieść i aby zachować zasadę równego traktowania (uniknąć różnić w wartości wadium w PLN i EUR).
0
2019-08-20 12:59 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy