Forum


Powrót Odwołanie do KIO a termin związania ofertą - Pilne

K.

Katarzyna .....

7

Postępowanie prowadzone w częściach, trzy zostały rozstrzygnięte w tym na jedną część wpłynęło odwołanie a ostatnia część jeszcze nie jest rozstrzygnięta. Kończy się termin związania ofertą. W przypadku części, na które jest odwołanie bieg terminu związania ofertą zatrzymuje się, ale czy ten przepis dotyczy także tej części, która została nierozstrzygnięta, czy w tym przypadku należy wezwać do przedłużenia terminu związania ofertą?
Postępowanie prowadzone w częściach, trzy zostały rozstrzygnięte w tym na jedną część wpłynęło odwołanie a ostatnia część jeszcze nie jest rozstrzygnięta. Kończy się termin związania ofertą. W przypadku części, na które jest odwołanie bieg terminu związania ofertą zatrzymuje się, ale czy ten przepis dotyczy także tej części, która została nierozstrzygnięta, czy w tym przypadku należy wezwać do przedłużenia terminu związania ofertą?
0
2019-08-21 08:54 0

K.

Katarzyna .....

7

Ktoś, coś?
Ktoś, coś?
0
2019-08-21 10:24 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy