Forum


Powrót Oświadczenie wykonawcy art. 24.11

WT

Walentyna Tararuj

20

Co w sytuacji gdy wykonawcy nie złożą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.
Mam dwóch wykonawców postępowanie poniżej progów bez wadium.
Wykonawcy nie złożyli ww. oświadczenia i nie odpowiadają na wezwanie z art. 26 ust.3 i po prostu nie składają tych oświadczeń.
Czy mogę odrzucić oferty na podstawie 89 ust.1 pkt 2 ? i unieważniam na podstawie art. 93 ust. 1.1)
Co w sytuacji gdy wykonawcy nie złożą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. Mam dwóch wykonawców postępowanie poniżej progów bez wadium. Wykonawcy nie złożyli ww. oświadczenia i nie odpowiadają na wezwanie z art. 26 ust.3 i po prostu nie składają tych oświadczeń. Czy mogę odrzucić oferty na podstawie 89 ust.1 pkt 2 ? i unieważniam na podstawie art. 93 ust. 1.1)
0
2016-09-27 11:36 0

D.

Dariusz .....

2

Rozumiem, że tylko są dwie oferty. Wykluczyć - a nie odrzucić - Jeżeli wykonawca w trybie art. 26 ust. 3 Pzp nie złoży oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, zamawiający wyklucza tego wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp.

A potem unieważnić - tak jak piszesz
Rozumiem, że tylko są dwie oferty. Wykluczyć - a nie odrzucić - Jeżeli wykonawca w trybie art. 26 ust. 3 Pzp nie złoży oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, zamawiający wyklucza tego wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. A potem unieważnić - tak jak piszesz
1
2016-09-27 11:47 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy